Wydatki reklamowe na plansze sponsorskie [INFOGRAFIKA]

Plansze sponsorskie zapraszające na film lub program telewizyjny stanowią oprócz spotów reklamowych jedną z najpopularniejszych form informowania o produkcie w mediach. Instytut Monitorowania Mediów sprawdził które branże najchętniej korzystają z tej opcji promocji oraz jak kształtują się budżety na nią przeznaczone.

 

Z monitoringu reklam IMM wynika, że budżety lokowane w planszach sponsorskich w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 wyniosły łącznie 486,9 mln zł. Wydatki na plansze sponsorskie w telewizji wyniosły ponad 400 mln zł, a w radio – 86,4 mln zł.

 

Co odróżnia plansze sponsorskie od spotów reklamowych? Przede wszystkim długość ich trwania. Billboard sponsorski w zależności od liczby sponsorów, których może być od 1 do 3 musi trwać 8, 16 lub 24 sekundy. Nie może mieć charakteru reklamowego ani motywować do zakupu danego produktu. Ponadto w planszy sponsorskiej nie można wykorzystywać elementów m.in. dźwiękowych albo wizualnych przekazu reklamowego, z którymi jest kojarzony sponsor planszy.

 

Najwięcej w pierwszym kwartale 2019 roku wydała na plansze sponsorskie branża farmaceutyczna przeznaczając na nie 164,2 mln zł. Na drugim miejscu znalazła się branża spożywcza z wydanymi 65,4 mln zł. Trzecie miejsce należy do branży kosmetycznej, która wydała ponad 40 mln zł.

 

Kategorią produktową, która wydała najwięcej okazały się leki OTC. Producenci tych środków zainwestowali ponad 92 mln zł.

 

Na zaproszenia sponsorskie w radio najwięcej wydała branża farmaceutyczna (38,5 mln zł). Na drugim miejscu znalazła się branża motoryzacyjna (12,7 mln zł). Kolejne miejsca zajęły branże: handlowa (9,6 mln zł), budowlana (5,6 mln zł) oraz spożywcza (4,1 mln zł).

 

Na plansze sponsorskie wyemitowane w TV również najwięcej wydała branża farmaceutyczna (125,6 mln zł). Na drugim miejscu znalazła się branża spożywcza (61,3 mln zł). kolejne miejsca zajęły branże: kosmetyczna (38,8 mln zł), handlowa (18,5 mln zł) oraz turystyczna (17,3 mln zł).

 

Co interesujące, największe kwoty nie zostały wydane na plansze emitowane w sobotnie wieczory, jak można by intuicyjnie zakładać. Rekordowym pod względem emisji planszy sponsorskich był wtorek, godzina 20:00. Najmniej wydano na plansze sponsorskie emitowane w sobotę o 4:00.

 

 

Pn Wt Śr Czw Pt Sob Ni
Kwota 78,4 mln zł 79,5 mln zł 73,3 mln zł 76,4 mln zł 72,8 mln zł 56,8 mln zł 62,5 mln zł

 

 

 

Autor: Joanna Górska

Źródło: monitoring reklam IMM pod kątem plansz sponsorskich w okresie 01.01 – 31.03.2019 r.