INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW

Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o. sp.k.

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
tel. (+48 22) 378 37 50
fax (+48 22) 257 85 83
imm@imm.com.pl

Dyżury poranne

6:00 - 9:00
(Pn. – Pt.)
+48 22 378 37 50
dyzur@imm.com.pl

Dane rejestrowe IMM

NIP 525-21-51-907
REGON 016163669
Nr KRS 0000725609
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 144 000 zł

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! +48 22 378 37 50