Raport: Witucki, Karabuła i Jagiełło najbardziej medialni wśród prezesów [infografika]


 

Najwięcej o szefach energetyki, ale zwycięża Maciej Witucki
Największy udział w mediach miały w styczniu wystąpienia szefów firm branży energetycznej – głównie Marka Karabuły (PGNiG), Pawła Skowrońskiego (PGE) oraz Dariusza Lubery (Tauron). Najwięcej publikacji poświęcono jednak Maciejowi Wituckiemu – prezesowi TP. Witucki był jednocześnie jedynym przedstawicielem telekomunikacji w TOP 10 bossów polskiej gospodarki. 
W branży bankowej najbardziej medialnym prezesem okazał się Zbigniew Jagiełło (PKO BP). Za nim uplasował się Cezary Stypułkowski (BRE Bank), Luigi Lovaglio (Pekao) oraz Mateusz Morawiecki (BZ WBK).
Z kolei Andrzej Klesyk (PZU) i Tomasz Bławat (ING TUnŻ) byli najlepiej wyeksponowanymi szefami sektora ubezpieczeń w Polsce.

 
Energetyka
W styczniu media w mniejszym stopniu niż przed miesiącem skupiały się na zmianach kadrowych w firmach energetycznych.  W PGNiG, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na prezesa, obowiązki szefa pełni Marek Karabuła, dotychczasowy wiceprezes. Z kolei PGE kieruje tymczasowo Paweł Skowroński, wiceprezes zarządu.
W obydwu firmach konkursy na stanowiska prezesów mają być rozstrzygnięte w marcu 2012r.
Co interesujące, byli szefowie – Michał Szubski (PGNiG) oraz Tomasz Zadroga (PGE) są nadal często wymieniani w mediach w kontekście swoich starych miejsc pracy. W styczniu na temat Zadrogi oraz PGE pojawiło się o 30 proc. więcej informacji niż na temat obecnego szefa Grupy – Pawła Skowrońskiego.
W tym samym czasie Marek Karabuła pojawił się w mediach prawie 280 razy, a jego poprzednik Michał Szubski w połączeniu z PGNiG zanotował 220 wystąpień. 
Co elektryzowało media w związku z energetyką? Komunikat, że PGNiG będzie współpracowało z PGE, Tauronem i KGHM przy poszukiwaniu gazu z łupków oraz informacja, że PGNiG będzie walczyło o wyższe taryfy cen gazu, ponieważ od tych cen uzależnia wydatki na poszukiwanie gazu łupkowego.

Telekomunikacja
Maciej Witucki to najbardziej medialny prezes stycznia. Pojawił się w prawie 400 publikacjach.  Szef TP wypowiadał się w mediach m.in. na temat jednego z najważniejszych przetargów na polskim rynku telefonii komórkowej dotyczącego dostawców sprzętu do poprawy infrastruktury. Orange i T-Mobile będą zaopatrywane przez Huawei i Nokia Siemens Networks.
Dziennikarze chętnie cytowali też wypowiedzi Wituckiego w związku z zawarciem ugody  z DPTG. Porozumienie  definitywnie zakończyło wieloletni spór.

Z kolei szef PTC Miroslav Rakowski pojawiał się w mediach najczęściej w kontekście… PZU i zmiany logo ubezpieczyciela. Przy tej okazji przypominano bowiem, że zeszłoroczna zmiana logo z Ery na T-Mobile -według deklaracji Miroslava Rakowskiego -kosztowała spółkę około 100 mln zł.

Bankowość
Najczęściej w kontekście branży bankowej mówiono o Zbigniewie Jagiełło (PKO BP). Nazwisko szefa banku pojawiało się głównie w kontekście Wektora, nagrody, przyznawanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.
Wektora 2011 Zbigniewowi Jagiełło przyznano „za spektakularny sukces PKO Banku Polskiego w czasach kryzysu finansowego i ostrej konkurencji, za wizję rozwoju banku i skuteczne umacnianie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej”.

Ubezpieczenia
Najwyżej wśród bossów firm ubezpieczeniowych w mediach uplasował się Andrzej Klesyk, szef PZU.  Media cytowały jego wypowiedzi na temat zainteresowania PZU akwizycjami za granicą oraz zapewnienie, że PZU nie jest zainteresowane przejęciem większościowego pakietu akcji banku w Polsce.

Najpierw w prasie, potem w internecie
Mimo że 90 proc. analizowanych materiałów ukazało się w internecie, to artykuły i wywiady prasowe były często pierwotnym źródłem informacji o szefach polskiego biznesu. Okazuje się, że i  w przypadku mediów może sprawdzać się zasada Pareto – mniejszość informacji zamieszczonych w prasie może być przyczynkiem dla większości publikacji w internecie.
Z kolei dyskusja w mediach społecznościowych to na tym tle tylko 4 proc. całości publikacji. Rozmowy w kontekście szefów firm toczyły się najczęściej na specjalistycznych forach – forum.parkiet.com oraz forum.stockwatch.com.Instytut Monitorowania Mediów wyraża zgodę na publikację raportu, wyników badań i dołączonych do nich materiałów graficznych pod warunkiem podania źródła ("Instytut Monitorowania Mediów”) w artykule oraz oznaczenia w grafikach.


Autor:
Magdalena Grabarczyk – Tokaj, kierownik ds. Rozwoju Badań IMM.
O badaniu:
Bossowie powrócili po latach w nowej, społecznościowej odsłonie w ramach projektu Kompas Social Media. Badanie wykonano na podstawie 2 322 materiałów z prasy i internetu, w których pojawili się prezesowie analizowanych firm ( pełna lista firm w raporcie). Raport obejmuje okres od 1 do 31 stycznia 2012 roku. Wyselekcjonowano również wzmianki na temat bossów w mediach społecznościowych monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista dostępna na stronie Kompas Social Media oraz IMM). W analizie uwzględnione zostały również firmowe blogi oraz profile bossów w portalach społecznościowych.

„Bossowie polskiej gospodarki w mediach” to nowa odsłona raportu IMM publikowanego od stycznia 2005 r. do czerwca 2006 r. Dla dużych firm i korporacji w Polsce, a także mediów finansowych i gospodarczych prowadzony był ranking „Bossowie polskiej gospodarki w mediach”. Badaliśmy obecność w mediach szefów największych firm w Polsce na podstawie comiesięcznej analizy przekazów prasowych, radiowych i telewizyjnych. Dla firm, których reprezentanci znajdowali się w rankingu była to ważna informacja na temat ich wizerunku w mediach.

O Kompasie Social Media:
Kompas Social Media to najnowszy projekt Instytutu Monitorowania Mediów. Jest to audyt dotychczasowej obecności firmy, marki, osoby czy całej branży w mediach społecznościowych na tle jej obecności w Internecie. Raport umożliwia identyfikację najbardziej popularnych miejsc dyskusji na temat marki lub firmy, wskazuje również kanały jeszcze niezagospodarowane. Audyt sygnalizuje momenty największego nasilenia komentarzy, z uwzględnieniem głównych tematów, co pomaga w szczegółowej analizie komentarzy internautów na badany temat. W raporcie uwzględniony jest też wydźwięk publikacji na temat badanego hasła. Analiza wyszczególnia również autorów treści w sieci, będących lub mogących się stać liderami opinii. Kompas pomaga ocenić dotychczasowe przekazy na temat firmy/ marki i znaleźć miejsca w Internecie, w których pojawia się ona jak i jej klienci. To pomoc w dostosowaniu lub zoptymalizowaniu komunikacji w poszczególnych kanałach w Internecie.
O IMM:
Instytut Monitorowania Mediów od 10 lat świadczy usługi wyszukiwania i analizy informacji publikowanych w mediach oraz tworzenia raportów wizerunkowych. Stale monitoruje ponad 900 tytułów gazet i czasopism ogólnopolskich, regionalnych i anglojęzycznych, ponad 100 stacji RTV, polskie zasoby Internetu oraz social media. Od 2002 roku Instytut Monitorowania Mediów jest członkiem FIBEP – elitarnej organizacji zrzeszającej ponad 90 firm monitorujących media z przeszło 40  krajów świata. IMM jest twórcą kwartalnego newslettera FIBEP, poświęconego PR i komunikacji, dedykowanego firmom monitorującym media.