Niestandardowe zastosowania monitoringu mediów

Do czego wykorzystujesz monitoring mediów? Najprawdopodobniej do: sprawdzania opinii klientów o produkcie, szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe, przeprowadzania researchu. A gdyby monitoringu mediów użyć do… resocjalizacji więźniów lub walki o zachowanie bioróżnorodności na naszej planecie? Oto niestandardowe zastosowania monitoringu mediów!

 

Walka z mową nienawiści

 

Brytyjski Scotland Yard utworzył grupę 20 policjantów, której zadaniem będzie wskazywanie treści kwalifikujących się do usunięcia, takich jak agresywne publikacje. Na ten cel tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało aż półtora miliarda funtów.

 

Francuski rząd poszedł o krok dalej i rozważał możliwość resocjalizacji przestępców poprzez prace społeczne polegające na monitorowaniu mediów społecznościowych pod kątem wyszukiwania przejawów mowy nienawiści w sieci.

 

Badanie opinii społecznej

 

Najwyższa Izba Kontroli podczas opracowywania planu pracy na 2018 rok korzystała nie tylko z sugestii tematów zgłoszonych przez Sejm i Senat RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich czy napływających do NIK skarg od obywateli. W trakcie prac planistycznych badane były też zewnętrzne sygnały, korzystano między innymi z… monitoringu mediów.

 

Analiza problemów społecznych

 

Jeśli chodzi o zastosowania monitoringu mediów do rozwiązywania konfliktów, to przydaje się on m.in. w przypadku strajków. Dzięki monitoringowi mediów Inicjatywa Pracownicza miała możliwość zebrania danych dotyczących konfliktów pracowniczych w pierwszej połowie 2017 roku. Uzyskane dane pokazały, że w porównaniu do minionych lat nastąpił znaczny wzrost liczby strajków – w 2017 roku pojawiły się informacje na temat 102 tego typu zdarzeń. 42 miały formalny charakter, 10 zakończyło się przerwaniem pracy, a pozostałe zostały rozwiązane na podstawie negocjacji. Monitoring pozwala zauważyć konflikt na początkowym etapie i szybciej znaleźć rozwiązanie.

 

Po wygraniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych przez Donalda Trumpa Kanada zmaga się z rosnącym problemem z napływającymi imigrantami. Uchodźcy w obawie przed utraceniem statusu tolerowanego w USA masowo szturmują granicę z Kanadą. Rząd kanadyjski dzięki prowadzeniu monitoringu mediów dostrzegł informacje rozpowszechniane przede wszystkim w środowiskach haitańskich i latynoamerykańskich w USA. Dzięki temu mógł szybko zareagować na rodzący się problem, m.in. wysyłając parlamentarzystów, którzy spotykali się z imigrantami w Stanach Zjednoczonych i wyjaśniali konsekwencje nielegalnego pobytu w Kanadzie.

 

Monitoring romantyczny

 

Nikt nie mówił, że monitoring mediów przydaje się tylko w kwestiach biznesowych albo społecznych. Joanna Schmidt w czasie swojej kadencji w partii .Nowoczesna wydała za pośrednictwem swojego biura poselskiego aż 51,8 tys. zł na monitoring mediów. Ciekawe, że akurat wtedy pojawiły się doniesienia na temat romantycznej wyprawy z Ryszardem Petru, ówczesnym przewodniczącym partii.

 

Troska o zachowanie bioróżnorodności

 

Monitoring mediów okazuje się zatem przydatnym narzędziem do rozwiązywania problemów społecznych, a także… ekologicznych. Skuteczne monitorowanie mediów społecznościowych ma istotne znaczenie w walce o zachowanie bioróżnorodności. Sieć, a ostatnio także media społecznościowe, to miejsca, w których kwitnie nielegalny handel dzikimi zwierzętami i roślinami. Stanowi to jedno z największych zagrożeń dla ochrony różnorodności biologicznej. Obecnie zjawisko to rozszerza się na serwisy społecznościowe. Monitoring treści w social mediach ma stanowić wsparcie w namierzaniu tego procederu.

 

Kontrola i surveillance

 

Monitoring może mieć też swą ciemną stronę i służyć nadmiernej kontroli i ograniczaniu wolności. Walka z mową nienawiści może zmienić się w cenzurę internetu, a dbanie o bezpieczeństwo obywateli w nadmierny nadzór. 

 


 

Jeśli interesują Cię sposoby wykorzystania monitoringu mediów w różnych dziedzinach marketingu, znajdziesz je tu.