Instytut Monitorowania Mediów doceniony za projekt innowacji w zarządzaniu.


Projekt: „W stronę pracownika” powstał w 2009 r. i ma na celu zwiększenie zaangażowania zespołu pracowników w działalność firmy, wzrost motywacji oraz poprawę kultury pracy. Jest on odpowiedzią na potrzeby pracowników zatrudnianych w strukturach firmy, które podkreślone zostały podczas przeprowadzonej analizy. Jednym z elementów projektu jest działalność tematycznych grup roboczych, składających się z pracowników Instytutu, które opracowują własne pomysły z dziedziny rozwoju firmy oraz poprawy kultury pracy.
 

Projekt jest częścią strategii CSR Instytutu, która zawiera długofalowe działania skierowane do pracowników oraz społeczeństwa lokalnego. Instytut działa również na rzecz edukacji i zrównoważonego rozwoju.

IMM zatrudnia 202 pracowników w Warszawie, w oddziale w Radomiu oraz pracujących na podstawie alternatywnych form zatrudnienia.

Instytut Monitorowania Mediów jest Partnerem Wspierającym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, z którym współpracuje od 6 lat.