15 półfinalistów konkursu PRaktykuj za granicą zostało wyłonionych.


W tegorocznej edycji konkursu strategia dotyczy działań dla fundacji Ewy Błaszczyk „AKogo?”. Uczestnicy mieli do wyboru 3 tematy konkursowe. Najbardziej popularny był temat I dotyczący strategii komunikacji internetowej dla fundacji. Najwięcej zgłoszeń nadesłali studenci Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast największa liczba półfinalistów to studenci Uniwersytetu Wrocławskiego.


Lista finalistów dostępna jest na stronie konkursu:

http://www.instytut.com.pl/harmonogram2010

Przygotowane strategie zostaną ponownie ocenione przez jury, które wskaże 7 finalistów. Finaliści będą walczyć o staż podczas specjalnego spotkania, na którym zaprezentują swoje prace.

Jest to już VII edycja konkursu organizowanego przez Instytut Monitorowania Mediów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Konkurs ma na celu umożliwienie studentom odbycia prestiżowego stażu, w jednej z agencji PR, w oddziale poza granicami Polski. Jednocześnie organizacja pozarządowa, która współpracuje przy danej edycji konkursu, otrzymuje możliwość wdrożenia strategii komunikacji, utworzonej na jej zapotrzebowanie, która powstała pod okiem znawców branży.

Fundatorami nagród są:  

Instytut Monitorowania Mediów, Fleishman-Hillard, Hill&Knowlton, Lewis PR, LOT, Brief, Microsoft.

Patroni merytoryczni:

Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Związek Firm Public Relations

Partner strategiczny konkursu:

Fundacja „Akogo?” Ewy Błaszczyk

Partnerzy:

Amnesty International, SBK Profil oraz biura AEGEE Białystok, Gdański, Kraków, Lublin, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław i Zielona Góra

Patroni medialni:

Proto.pl, Planeta FM, ?Dlaczego, dlaczego.com.pl, kariera.com.pl, SEMESTR, Gazeta Studencka oraz portal dlaStudenta.pl