Informujemy, że jeszcze do 17 sierpnia br. firmy i organizacje mogą zgłaszać raporty społeczne

Nabór do konkursu na najlepiej sporządzone raporty społeczne i zintegrowane został przedłużony do 17 sierpnia 2020 roku. Nadesłane raporty zostaną ocenione przez niezależne jury, które składa się ze specjalistów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i CSR. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

 

Bezpośredni link do zgłoszeń: raportyspoleczne.pl/konkurs

 

W Konkursie Raporty Społeczne wyłaniane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Trwa nabór publikacji, które można zgłaszać do 17 sierpnia br. (przedłużony termin zgłoszeń) poprzez stronę raportyspoleczne.pl. Raporty następnie zostaną ocenione przez jury, w skład którego wchodzą eksperci i ekspertki zarówno z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Docieranie z informacjami na temat danych niefinansowych do szerokiego grona interesariuszy wciąż jest wyzwaniem dla wielu firm. Pandemia pokazała jaskrawo wiele słabości naszej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej uświadamiając także oczekiwania wobec biznesu: jego odpowiedzialność wobec pracowników i otoczenia: środowiska naturalnego i szerokiego grona interesariuszy. Tym cenniejsza wydaje się obecnie ta komunikacja, którą prezentują raporty społeczne/zrównoważonego rozwoju. Konkurs Raporty Społeczne stwarza ku temu doskonałą okazję: przypomnienia ich zawartości i zwiększenia dostępności dzięki zamieszczeniu w Bibliotece Raportów. Zachęcam więc do zgłaszania raportów do 14. edycji Konkursu Raporty Społeczne – mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do konkursu mogą zgłosić się wszystkie organizacje (m.in. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe) z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok 2019.

– Coraz więcej organizacji chcąc być w zgodzie z trendami i odpowiadać na oczekiwania społeczne czy inwestorskie decyduje się na przedstawienie swojego wkładu we wzrost gospodarczy, rozwój społeczności lokalnych i zarządzanie wpływem na środowisko naturalne w formie raportu niefinansowego lub zintegrowanego. Co roku zauważamy ich wyższą jakość i rosnącą przydatność zarówno dla zewnętrznych interesariuszy, jak i dla wewnętrznych systemów zarządzania organizacją. Podczas poprzedniej edycji Konkursu mogliśmy zaobserwować jak firmy radziły sobie z ujawnieniami wymaganymi zmienioną ustawą o rachunkowości czy tymi związanymi z ryzykami klimatycznymi. Nadchodzące regulacje unijne dotyczące agendy klimatycznej i zrównoważonych finansów, a także z roku na rok rosnące oczekiwania regulatorów i inwestorów otwierają nowy rozdział w ujawnianiu informacji niefinansowych, a tym samym uwzględniania czynników ESG w procesach strategicznych i zarządczych w przedsiębiorstwach. Już teraz jesteśmy ciekawi jak polskie firmy przygotowują się na tę zmianę i przeformatowują swój sposób komunikowania z rynkiem – mówi Rafał Rudzki, Partner Associate w Deloitte Polska.

 

Przebieg obrad jury

 

Procedura oceny przebiega w dwóch etapach. W pierwszym każdy członek jury ocenia indywidualnie zgłoszone do konkursu raporty wg szczegółowych kryteriów w trzech aspektach: kompletności, wiarygodności i komunikacji. W drugim etapie – podczas posiedzenia jury – dokonywany jest wybór najlepiej przygotowanych raportów.

 

Członkowie Jury:

 

 • MARZENA STRZELCZAK – Prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca Jury XIV edycji Konkursu Raporty Społeczne,
 • ROBERT ADAMCZYK – Główny specjalista zajmujący się tematyką zrównoważonego rozwoju w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR),
 • PIOTR ARAK – Pełni funkcję zastępcy dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego,
 • DR TOMASZ BRZOZOWSKI – Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik jeleniogórskiego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • DR EWA JASTRZĘBSKA – Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • MAGDALENA KITLAS – Dyrektorka Departamentu Relacji w Pracodawcach RP,
 • DARIA KULCZYCKA – Dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan,
 • MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA – w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych odpowiedzialna  m.in. za  temat raportowania niefinansowego,
 • ANNA SIEJDA – Dyrektorka Biura Ministra w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • EWA SOWIŃSKA – Ekspertka Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • ELŻBIETA SZADZIŃSKA – Wiceprezeska Federacji Konsumentów,
 • DR HAB. PIOTR WACHOWIAK – Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W marcu 2020 roku wybrany na rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • DR TOMASZ WIŚNIEWSKI – Menedżer na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • JAKUB WOJNAROWSKI – Dyrektor Zarządzający ACCA Polska,
 • DR MARIOLA ZALEWSKA – Badaczka i wykładowczyni w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Szczegółowe informacje o składzie jury: http://raportyspoleczne.pl/jury/

 

Jak co roku, oprócz jury, również internauci będą mieli możliwość zagłosować na wybrane przez siebie raporty społeczne od 24 sierpnia do 14 września. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w październiku podczas gali podsumowującej konkurs.

 

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte.

 

 

***

 

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni honorowi: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju

Patroni instytucjonalni: Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Patroni medialni: egospodarka.pl, Instytut Monitoringu Mediów (IMM), kampaniespołeczne.pl, PRoto.pl