Instytut Monitorowania Mediów partnerem Konkursu Złote Spinacze

Po raz kolejny partnerem kategorii specjalnej RESEARCH&INSIGHT w Konkursie Złote Spinacze 2020 corocznie organizowanym przez Związek Firm Public Relations został Instytut Monitorowania Mediów (IMM). W tej kategorii jurorzy konkursu będą szczególnie doceniać te projekty, w których zastosowano niestandardowe metody diagnostyczne, a więc wykraczające poza analizę powszechnie dostępnych danych. Zgłoszenia przy pomocy platformy online trwają do 7 września 2020.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane kampanie, programy i projekty zrealizowane na obszarze Polski przez: agencje PR, firmy lub korporacje, osoby prawne, instytucje państwowe i samorządowe, szkoły, uczelnie, organizacje trzeciego sektora, a także samodzielnych specjalistów.

 

Każdy projekt może zostać zgłoszony do maksymalnie dwóch kategorii głównych, trzech kategorii specjalnych i jednej kategorii sektorowej. Ponadto w tej edycji z okazji dwudziestej rocznicy założenia Związku Firm Public Relations, została uruchomiona kategoria jubileuszowa – Kampania PR XX-lecia.

 

Nadesłane projekty oceni jury złożone z ekspertów branży PR, przedstawicieli świata biznesu, organizacji pozarządowych, mediów oraz środowiska akademickiego. Partnerem merytorycznym konkursu ponownie została firma Deloitte.

 

https://zlotespinacze.pl/