IMM i FOB prezentują „Przegląd mediów – CSR w Polsce 2014”

Przegląd podsumowuje zainteresowanie mediów tematem społecznej odpowiedzialności biznesu w 2014 roku w prasie (media drukowane) i w internecie (portale, serwisy internetowe). Łączenie w obu tych kanałach komunikacji ukazało się ponad 11,5 tys. publikacji poświęconych lub dotykających CSR-u. Zdecydowanie więcej materiałów było opublikowanych w internecie, prawie 7 tys., podczas gdy w prasie dużo poniżej 5 tys.

Przegląd przynosi informację nie tylko nt. liczby artykułów o tematyce CSR, a także ich ekwiwalencie reklamowym w polskich periodykach: dziennikach, tygodnikach, miesięcznika, a także w portalach horyzontalnych.

Najwięcej artykułów według tego podziału ukazało się odpowiednio w: Pulsie Biznesu (80 artykułów), Gazecie Finansowej (168), Personel Plus (51).

Najwyższy ekwiwalent reklamowy publikacji osiągnęły artykuły zamieszczone w: Gazecie Wyborczej (36 artykułów), Polityce (21), Harvard Business Review (19).

O CSR najczęściej w minionym roku pisały: Alicja Zboińska z Polska Press Grupa (19 artykułów), Aleksandra Zieleniecka z Polska Press Grupa (18), Anita Błaszczak z GRUPY GREMI (17).

Wśród portali horyzontalnych najwięcej artykułów o CSR i jednocześnie z najwyższym ekwiwalentem reklamowym ukazało się w grupie onet.pl (143 artykuły), następnie w grupie gazeta.pl (140). Na trzecim miejscu pod kątem zainteresowania tematem była grupa wp.pl (105).

Część infograficzna została opatrzona dwoma komentarzami przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu dotyczącymi oddzielnie sytuacji w prasie i internecie. Oto ich fragmenty:

„Według danych IMM określenie CSR wystąpiło w tytułach niespełna 4% artykułów. Może to oznaczać wciąż dość niską świadomość pojęcia wśród czytających, co skłania dziennikarzy do opisywania rzeczywistości odpowiedzialnego biznesu w bardziej zrozumiały, przystępny sposób. Odnoszenie się do tematu CSR poprzez przedstawienie zjawisk i praktyk, które będąc przejawem odpowiedzialnego (lub nieodpowiedzialnego biznesu) są odbiorcom znane” – pisze Agnieszka Siarkiewicz, koordynatorka mediów i promocji Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

“Polskie portale internetowe nadal nie wiedzą, co zrobić z tematem CSR i zrównoważonego rozwoju, raczej trzymają się sprawdzonych tematów. Pozostanie tak do momentu, gdy same firmy nie zmienią podejścia do komunikacji działań CSR na bardziej otwartą i przystępną, także wykorzystującą w większym stopniu narzędzia, które internet „lubi” takie jak ciągła, osobista komunikacja w postaci blogów, grafiki i infografiki czy poruszanie CSR w kontekście „human interest stories” – komentuje Piotr Domański, koordynator portalu i mediów społecznościowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Przegląd mediów — CSR w Polsce 2014” został zaprezentowany podczas ogłoszenia Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” 31 marca 2015 roku w Galerii Zachęta w Warszawie.

Pobierz pełną wersję infografiki:

odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/03/Przeglad-mediow-CSR-w-Polsce-2014.pdf

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od 15 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie odpowiedzialnybiznes.pl.

Kontakt dla mediów ze strony FOB:

Agnieszka Siarkiewicz, mobile 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl