Regulamin newslettera

1. Instytut Monitorowania Mediów S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa (dalej: „IMM”) umożliwia zapisanie się poprzez stronę internetową imm.com.pl do bezpłatnego newslettera.

2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail.

3. Użytkownicy zapisani do newslettera otrzymują informacje o następującej tematyce: nowości w monitoringu mediów IMM, nowości w branży monitoringu mediów, promocje i rabaty na usługi monitoringu mediów IMM, informacje o wydarzeniach i konferencjach branżowych (marketing i PR), w których bierzemy udział jako partnerzy lub sponsorzy, w tym ewentualna sprzedaż lub rozdawanie kodów promocyjnych na zakup wejściówek na dane wydarzenia, oraz informacje o naszych działaniach prospołecznych. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno IMM, jak i jej partnerów.

4. Wiadomości newslettera są wysyłane z częstotliwością raz na dwa tygodnie.

5. Rezygnacja z newslettera jest możliwa przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.

6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres newsletter@imm.com.pl IMM podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.