Raport IMM: W branży telekomunikacyjnej najwięcej zainwestowano w reklamę Plusa

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe branży telekomunikacyjnej w lipcu 2019 roku. Branża ta ogółem przeznaczyła ponad 78,1 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.

 

Telewizja z najwyższymi budżetami reklamowymi

 

Branża telekomunikacyjna największe budżety przeznaczyła na reklamę w telewizji, na którą przeznaczono 65,9 mln zł. W reklamę radiową zainwestowano 11,4 mln zł. Najmniejsze kwoty przeznaczono na reklamę w prasie – 696,7 tys. zł.

 

wydatki reklamowe branży telekomunikacyjnej w podziale na media

 

Poniedziałek i środa najpopularniejszymi dniami tygodnia

 

W lipcu największe budżety reklamowe branży telekomunikacyjnej lokowane były w poniedziałki i środy – wyniosły w sumie prawie 27 mln zł. Najniższe wydatki reklamowe zostały zanotowane w niedziele – ok. 8,5 mln zł.

 

Wydatki reklamowe branży telekomunikacyjnej w podziale na dni tygodnia

 

Marki o największych wydatkach reklamowych

 

W lipcu Plus zainwestował największe kwoty w reklamy – prawie 34,3 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się T-Mobile (15 mln zł), Play (10,9 mln zł), Cyfrowy Polsat (8,4 mln zł) oraz Orange (7,2 mln zł).

 Marki z branży telekomunikacyjnej o największych wydatkach reklamowych

 

Typy reklamowanych produktów

 

W lipcu 2019 roku najwyższe budżety w branży telekomunikacyjnej zostały przeznaczone na reklamy oferty na kartę (29 proc.) oraz oferty na abonament (24 proc.). Inwestowano również w promocję m.in. Oferty łączonej (TV, Internet, telefon oraz sieci komórkowych.

 

typy reklamowanych produktów

 

Wydatki reklamowe w podziale na reklamę i plansze sponsorskie

 

W lipcu 91 proc. budżetu reklamowego branży telekomunikacyjnej (71,4 mln zł) zostało przeznaczone na promocję w blokach reklamowych.

9 proc. wszystkich wydatków (ok. 6,7 mln zł) przeznaczono na plansze sponsorskie.

 

wydatki reklamowe branży telekomunikacyjnej w podziale na reklame i plansze sponsorskie

 


Instytut Monitorowania Mediów wyraża zgodę na publikację materiału i dołączonych do niego materiałów graficznych pod warunkiem umieszczenia

w artykule aktywnego linku do źródła („Instytut Monitorowania Mediów”), które linkować będzie bezpośrednio do adresu www.imm.com.pl.

 

IMM_reklama_telekomunikacja_07.2019

Grafiki_branża telekomunikacyjna_07_2019

 

Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam adMonit IMM, obejmuje  okres 1-31 lipca 2019 r. Badaniem objęte zostały reklamy opublikowane w prasie oraz wyemitowane w radio i telewizji. Wydatki prezentowane w raporcie podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.

 

Kontakt dla mediów:

Joanna Górska, jgorska@imm.com.pl, tel. 22 378 37 50