Pozyskiwanie sponsorów – monitoring mediów dla organizacji non-profit

Możliwości wykorzystywania monitoringu mediów wybiegają daleko poza standardową funkcję, jaką jest zbieranie wzmianek na określony temat, które pojawiają się w mediach. Poniżej piszemy jak monitoring mediów może pomóc w działaniach non-profit. Dowiesz się, jak przełożyć go na zwiększenie skuteczności akcji społecznych i pozyskiwanie sponsorów i darczyńców.

 

Zaplanuj działania, które przyniosą efekty

 

Duże fundacje posiadają często zasoby i fundusze pozwalające na profesjonalny research. Zbadanie grupy docelowej, określenie skali problemu i po to by dobrze przygotować kampanię komunikacyjną. Ale także niewielkie podmioty przy symbolicznym budżecie mogą przeprowadzić dobre rozeznanie. Pomocą służy monitoring mediów, który pozwala na szybkie:

 

– określanie kanałów komunikacji i miejsc, gdzie mogą znaleźć się potencjalni wolontariusze i darczyńcy – szczególnie pomocny może okazać się w tym wypadku monitoring social media,

 

– namierzenie dziennikarzy, influencerów i liderów opinii, którzy mogą zainteresować się tematyką, pomóc ją promować, zostać ambasadorem – tu sprawdzi się też monitoring prasy i internetu,

 

– zrobienie listy mediów i źródeł, w których warto publikować treści, bo tam jest największa liczba ważnych dla waszej sprawy odbiorców.

 

Monitoring mediów to też odpowiednie narzędzie do oceniania efektów media relations. Dzięki niemu, dowiecie się jak i które media zareagowały na rozsyłane informacje prasowe, jak relacjonowały wydarzenia itp.

 

Pozyskiwanie nowych sponsorów, dzięki raportowi dla obecnych

 

Na bazie monitoringu możecie szybko opracować raport z efektów. Przedstawienie go obecnym sponsorom pozwoli wykazać, że ich wkład w kampanię przyniósł wymierne korzyści – wizerunkowe lub budujące zasięg i rozpoznawalność marki darczyńcy.

 

Dowiezienie efektów działań jest niezbędne aby rozliczyć się ze sponsorami, ale też zachęcić kolejnych – pokazując wyniki działań. Uzupełnijcie ofertę sponsorską o statystyki i konkretne liczby. Łatwiej zachęcicie potencjalnych sponsorów i przekonacie ich do sensu zainwestowania w wasz prospołeczny projekt.

 

Jakimi wskaźnikami z zakresu ekspozycji w mediach warto się więc pochwalić?

 

 

Zasięg i skala interakcji z przekazami dotyczącymi sponsora, czyli ile potencjalnie osób mogło zetknąć się z marką w czasie trwania kampanii, szczególnie cenne są materiały z monitoringu radia i telewizji.

 

Ekwiwalent reklamowy – wskaźnik wyrażony w złotówkach. Mówi o tym, ile sponsor musiałby wydać na reklamę w mediach, które „zarobił” dzięki ekspozycji jako np. partner wydarzenia

 

Kontekst wizerunkowy wypowiedzi – akcja jest pozytywnie oceniana przez dziennikarzy, dostajecie korzystny feedback w social mediach? Tym lepiej dla wizerunku sponsora!

 

Wykonaj bogatszy raport, zdobądź bogatszego sponsora

 

Z racji łatwości pozyskania w ofertach dla sponsorów podkreślane są często dane z mediówdo ilu odbiorców i w jakich mediach informacja miała szansę dotrzeć. Ale jest szereg wskaźników, którymi możecie się pochwalić. Ilu beneficjentów programu skorzystało z oferty, ilu wolontariuszy się do Was przyłączyło, ile osób wzięło udział w wydarzeniu.

 

Pomyślcie o wielowymiarowej analizie. Takiej, w której poza wskaźnikami z mediów szacuje się zwrot z inwestycji dla sponsorów. Wskazuje się też jak komunikacja przełożyła się na cele, np. większą sumę funduszy, korzystne decyzje administracyjne itd.

 

 

Nie czekajcie aż z ust potencjalnego sponsora padnie powyższe pytanie. Od razu zachęćcie go atrakcyjnym raportem. Współprace są przecież wkładem środków po obydwu stronach.