Najbardziej opiniotwórcze media listopada – radio utrzymuje trzecie miejsce.

Prasa

W rankingu najczęściej cytowanych mediów pierwsze miejsce zajęła Gazeta Wyborcza. Na drugiej pozycji znalazła się Rzeczpospolita, na trzeciej – tygodnik Wprost.

Wśród najczęściej cytowanych tygodników i dwutygodników pierwsze miejsce zajął Wprost. Natomiast miesięcznikiem, na który najczęściej powoływały się inne media był Forbes.

Telewizja

W kategorii stacje telewizyjne, najczęściej powoływano się na informacje podawane na antenie TVN24.

Radio

Spośród rozgłośni radiowych najczęściej powoływano się na informacje podawane na antenie RMF FM.

Portale internetowe

Wśród najczęściej cytowanych portali na pierwszym miejscu sklasyfikowano onet.pl oraz sportowefakty.pl.

Media ekonomiczne

Najczęściej przywoływanym prasowym medium ekonomicznym był Puls Biznesu. Najczęściej cytowanym portalem został bankier.pl.

 

Media regionalne

Dziennik Polski był w analizowanym czasie najczęściej cytowanym medium regionalnym.

Instytut Monitorowania Mediów wyraża zgodę na publikację raportu, wyników badań i dołączonych do nich materiałów graficznych pod warunkiem podania źródła („Instytut Monitorowania Mediów”) w artykule oraz przy każdej grafice.

Badanie przeprowadzono na podstawie 4 585 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 do 30 listopada 2014 r. Dziennikarze odnosili się do wiadomości z innych mediów 4 656 razy (2946 razy w prasie, 1097 w telewizji i 613 w radio).

Analiza obejmuje ponad 900 gazet i czasopism oraz stacje telewizyjne (TVP1, TVP2, TVPinfo, TVN, TVN24, TVN CNBC, TVN TURBO, POLSAT, Polsat News, TV BIZNES, TV4) i wybrane programy w rozgłośniach radiowych (PR1, PR3, PR4, Radio Dla Ciebie / RDC, Radio Maryja, Radio PiN, Radio RMF FM, Radio Zet, Radio TOK FM).

Badanie wykonano na podstawie materiałów z monitoringu prasy, radio i telewizji, w których pojawiały się nazwy mediów:

  • prasowych,
  • portali internetowych,
  • stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. 

UWAGA: Badanie nie obejmuje cytowań opublikowanych w internecie. Natomiast pod uwagę brane są cytowania mediów internetowych, jeśli pojawiły się one w prasie, radio bądź w telewizji.

Instytut Monitorowania Mediów prowadzi badanie nieprzerwanie od września 2003 r. Raport „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” dostarcza informacji na temat liczby cytatów z mediów ukazujących się w innych mediach, z wyłączeniem agencji informacyjnych i przedruków. Stała wysoka liczba cytowań to jeden z elementów mających wpływ na zwiększenie wiarygodności i opiniotwórczości danego medium. Raport „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” jest często wykorzystywany przez media, m.in. w opisach ich osiągnięć i sukcesów oraz w analizach czytelnictwa i sprzedaży.

Instytut Monitorowania Mediów monitoruje ponad 1000 tytułów prasowych, niemal sto stacji radiowych i telewizyjnych oraz polskie zasoby internetu wraz z social media.