Kto wygrał PRaktykuj za granicą?

Od lutego 2006 r. trwała III edycja konkursu public relations „PRaktykuj za granicą”. Trzyetapowe zmagania studentów zainteresowanych komunikacją społeczną i PR zgromadziły rekordową liczbę prac – 86 projektów. Do III etapu konkursu jury zakwalifikowało siedmiu uczestników. Ich ostatnim zadaniem było przedstawienie swoich pomysłów jurorom w formie prezentacji multimedialnej. Spośród finalistów jurorzy wybrali laureatów konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła Dorota Grądzka, studentka prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz anglistyki na jednej z prywatnych uczelni. Na drugim miejscu uplasował się Tomasz Woźniak, słuchacz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Trzecie miejsce zajęła Anna Kadzikiewicz, studentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Na laureatów „PRaktykuj za granicą” czekają trzy wakacyjne staże w biurach agencji PR Fleishman-Hillard: w Londynie (I miejsce), Dublinie (II) i Brukseli (III). Przeloty do miejsc odbywania praktyk ufundowały linie Centralwings, a nagrody pieniężne zapewnia organizator konkursu Instytut Monitorowania Mediów. 

Uczestnicy konkursu tworzyli strategie komunikacyjne na jeden z dwóch tematów związanych z działalnością Amnesty International. Prace dotyczyły projektu edukacyjnego AI PRAWA CZŁOWIEKA – EDUKACJA – DZIAŁANIE lub strategii komunikacji dla polskiej sekcji Amnesty International. Projekty studentów oceniało jury w składzie: Piotr Czarnowski, prezes agencji First PR, Gerald Abramczyk, doradca ds. komunikacji strategicznej, dr Jacek Warchala, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Mirella Panek, rzeczniczka Amnesty International i Anna Sanowska, Dyrektor ds. PR Instytutu Monitorowania Mediów.

„Zadanie przygotowania strategii dla polskiej sekcji Amnesty International nie było łatwe, tym bardziej cieszymy się, że tyle osób zechciało się z nim zmierzyć. Dowiedzieliśmy się jak studenci i studentki postrzegają Amnesty International, otrzymaliśmy wiele pomysłów, z których na pewno skorzystamy, zwłaszcza że właśnie teraz przygotowujemy nową strategię PR dla naszego stowarzyszenia” – powiedziała Mirella Panek, rzeczniczka Amnesty International.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.instytut.com.pl/konkurs.