Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Firma Instytut Monitorowania Mediów S.A. uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na realizację projektu zatytułowanego:

„Opracowanie opartego na uczeniu maszynowym narzędzia do grupowania tematycznego publikacji mediowych i efektywnego ustalania ich istotności dla klienta”.

Projekt ma na celu opracowanie Zaawansowanego Systemu Klasyfikowania (ZSK) monitorowanych materiałów mediowych dotyczących danej marki lub zagadnienia.

 

W ramach projektu stworzymy system, który umożliwi automatyczne grupowanie tematyczne oraz efektywne szeregowanie materiałów według preferencji klienta. Będzie on oferować rozpoznawanie tematyki, sortowanie materiałów według istotności oraz dynamiczne budowanie profili klientów. Celem jest ułatwienie monitoringu mediów oraz dostosowanie oferty do potrzeb konsumentów.

 

Do rozwiązania problemów badawczych zostaną zastosowane metody, takie jak analiza sieci społecznych, inżynieria cech, uczenie maszynowe bez nadzoru oraz metody analizy języka naturalnego (NLP).

 

System będzie musiał radzić sobie z różnymi jakościami i formatami danych, jak również uwzględniać indywidualne preferencje klienta, integrować dane ze wszystkich rodzajów mediów, zapewniać ich bezpieczeństwo i być skalowalny. Wdrożenie takiego systemu będzie kluczowe dla efektywnego monitorowania oraz przygotowywania zaawansowanych analiz mediowych.

 

Z projektu korzystać będą użytkownicy Platformy IMM, w tym przedstawiciele firmowych działów PR i marketingu oraz agencji PR.

 

Projekt będzie realizowany do końca 2025 roku.

Całkowita wartość projektu: 6 165 108 zł

Kwota uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 829 532,63 zł