Bossowie polskiej gospodarki w mediach – styczeń 2005

W styczniu 2005 roku zwycięzcą rankingu „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” został Igor Chałupec, Prezes PKN Orlen. Poświęcono mu 72 przekazy spośród wszystkich 407 materiałów zawierających cytaty lub wzmianki o szefach 50 największych firm w Polsce. Kolejne miejsca w ogólnym rankingu zajmują: Andrzej Wach z PKP SA oraz Paweł Olechnowicz z Grupy Lotos.

Igor Chałupec zajął również pierwsze miejsce w rankingu szefów firm opartym na wskaźniku oceny oraz w rankingu bossów stworzonym według wskaźnika oceny i ekwiwalentu reklamowego. Prezesa PKN Orlen najczęściej wzmiankowano w kontekście wstrzymania rosyjskich dostaw ropy do Polski. Najwięcej przekazów o dyrektorach i prezesach firm analizowanych w raporcie pochodziło z dziennika Puls Biznesu – 65 publikacji. Większość z nich miała neutralny wydźwięk – 85%. 12% stanowiły przekazy pozytywne, a 3% – negatywne.

Nowy raport wizerunkowy Instytutu Monitorowania Mediów jest poświęcony sektorowi biznesowemu w Polsce i opiera się na analizie przekazów mediowych pochodzących z prasy, radia i telewizji. Badanie przedstawia najczęściej pojawiających się w mediach prezesów bądź dyrektorów największych firm w Polsce. Lista 50 szefów firm została przygotowana w oparciu o aktualną listę 500 największych firm stworzoną przez Rzeczpospolitą w 2004 roku – zestawienie to znajduje się wraz z całym raportem „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” na stronie http://www.instytut.com.pl/raporty

Analiza obejmuje przekazy pochodzące z danego miesiąca kalendarzowego, opublikowane w tytułach prasowych, stacjach radiowych i telewizyjnych aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).