Bossowie polskiej gospodarki – kwiecień 2005

Wśród 480 kwietniowych materiałów z prasy, radia i telewizji zawierających cytaty lub wzmianki o szefach firm, najwięcej dotyczyło Wiktora Błądka, prezesa KGHM Polska Miedź (57 przekazów). Kolejne miejsca w rankingu zajmują: Marek Józefiak z Telekomunikacji Polskiej oraz Igor Chalupec z PKN Orlen. Dotychczasowy lider zestawienia, Piotr Nurowski, prezes Elektrimu spadł na piątą lokatę. Wiktor Błądek był najczęściej wymieniany w kontekście protestów w KGHM związanych z podwyżkami dla zarządu, natomiast Marek Józefiak opisywany był w publikacjach dotyczących zwolnień i strajku w TP. Jedynie Igora Chalupca media przedstawiały najczęściej w kontekście rynkowej działalności PKN Orlen.

Najlepsze oceny mediów zgromadził Marek Józefiak – zajmuje on pierwsze miejsce w rankingu bossów opartym na określeniu wskaźnika oceny i ekwiwalentu reklamowego. Następne lokaty należą do: Janusza Dawidziuka, dyrektora generalnego Lasów Państwowych oraz Igora Chalupca. Najwięcej cytatów i wzmianek o dyrektorach i prezesach firm analizowanych w raporcie pochodziło z dziennika Puls Biznesu – 58 materiałów. 83% publikacji miało neutralny wydźwięk, 11% stanowiły przekazy pozytywne, a 6% – negatywne.

Na kwietniowej liście bossów firm pojawiły się nowe nazwiska – było to związane ze zmianami na stanowiskach prezesów firm: Bogusława Kułakowskiego, prezesa PTC zastąpił Tadeusz Kubiak; Krzysztofa Żyndulę, prezesa Nafty Polskiej zastąpił Adam Sęk, a miejsce Jerzego Kamieńskiego, prezesa Impexmetalu zajął Sławomir Masiuk.

Raport „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów opiera się na analizie publikacji pochodzących z prasy, radia i telewizji. Badanie przedstawia najczęściej pojawiających się w środkach masowego przekazu prezesów bądź dyrektorów największych firm w Polsce. Lista 50 szefów firm została przygotowana w oparciu o listę 500 największych przedsiębiorstw stworzoną przez Rzeczpospolitą w 2004 roku – zestawienie to znajduje się wraz z całym raportem „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” na stronie www.instytut.com.pl/raporty

Analiza obejmuje przekazy pochodzące z danego miesiąca kalendarzowego, opublikowane w tytułach prasowych, stacjach radiowych i telewizyjnych aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).