Zawód ambiwalentny: DZIENNIKARZE 2010. Nowe badanie IMM

Instytut Monitorowania Mediów wraz ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich opracował ogólnopolskie badanie dziennikarzy, mające na celu zebranie danych na temat oceny przez środowisko dziennikarskie swojej sytuacji zawodowej oraz relacji dziennikarzy z branżą public relations. Celem badania było poznanie opinii dziennikarzy na temat kondycji zawodu dziennikarza w Polsce. Jednocześnie dziennikarze zostali poproszeni o opinie na temat współpracy ze specjalistami PR.

JAKIE TO DZIENNIKARSTWO?

Dla większości dziennikarzy ich zawód to pasja i powołanie. Ponad trzy czwarte czuje zadowolenie z wykonywanego zawodu, natomiast połowa kompletnie nie myśli o jego zmianie. Jednocześnie bardzo duża część wskazuje na negatywne zmiany jakie nastąpiły w zawodzie dziennikarza, a prawie wszyscy doświadczyli w swojej pracy różnego rodzaju nacisków i prób manipulacji.

 

Z opinii dziennikarzy na temat zmian jakie w ostatnich latach miały miejsce w ich środowisku wyłania się obraz błędnego koła. Komercjalizacja wymusza pogoń za sensacją i szybsze tempo pracy, co spłyca i pogarsza jakość pracy, to z kolei ma wpływ na obniżenie standardów i prestiżu zawodu dziennikarza.

ZAROBKI

Zbyt niskie zarobki w branży (w stosunku do nakładów pracy, w porównaniu ze specjalistami PR, jako przyczyna pogarszania się jakości dziennikarstwa) były często wskazywane przez respondentów. Jednocześnie prawie wszyscy przyznali, że utrzymują się z zawodu dziennikarza. Mimo, że większość zatrudnionych jest na etat, prawie połowa pracuje w więcej niż jednym medium.
2000 – 4000 złotych netto miesięcznie: zarobki w tych granicach najczęściej deklarowali dziennikarze. Więcej zarabia więcej niż mniej: 32% zarabia więcej niż 4000 złotych, podczas gdy wynagrodzenie niższe niż 2000 złotych wskazało 27% badanych.

 

WSPÓŁPRACA Z BRANŻĄ PUBLIC RELATIONS

Zdania na temat współpracy dziennikarzy z PR-owcami są podzielone. Porównywalna liczba osób określiła specjalistów PR jako dobrych współpracowników niezbędnych w pozyskiwaniu informacji, jak i na trudnych partnerów we współpracy. Prawie wszyscy mający kontakty z PR wskazali aspekty utrudniające im współpracę z przedstawicielami branży (głównie niską wartość merytoryczną otrzymywanych informacji i informacje nie na temat). Jednocześnie okazało się, że prawie połowa badanych myślała w czasie swojej dziennikarskiej kariery, aby stanąć po drugiej stronie i zostać PR-owcem.

Całe badanie znajduje się na stronie:

www.instytut.com.pl/raporty