Raport IMM: W branży finansowej najwięcej zainwestowano w reklamę banku Credit Agricole

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe branży finansowej w czerwcu 2019 roku. Branża ta ogółem przeznaczyła ponad 141,4 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.

 

 

Branża finansowa największe budżety przeznaczyła na reklamę w telewizji, na którą przeznaczono 117,1 mln zł. W reklamę radiową zainwestowano 19,4 mln zł. Najmniejsze kwoty przeznaczono na reklamę w prasie –4,8 mln zł.

 

 

W czerwcu największe budżety reklamowe branży finansowej lokowane były w poniedziałki i niedziele –  wyniosły w sumie 43 mln zł. Najniższe wydatki reklamowe zostały zanotowane w piątki – ok. 18,4 mln zł.

 

W czerwcu bank Credit Agricole zainwestował największe kwoty w reklamy – prawie 12 mln zł. Na kolejnych miejscach znalazły się Pekao (11,3 mln zł), Obligacje Skarbowe (9 mln zł), PZU (8,9 mln zł) oraz Santander Bank Polska (8,6 mln zł).

 

 

W czerwcu 2019 roku najwyższe budżety w branży finansowej zostały przeznaczone na reklamy bankowości (51 proc.) oraz usług finansowych (17 proc.).

Inwestowano również w promocję m.in. ubezpieczeń oraz kart płatniczych.

 

W czerwcu 98 proc. budżetu reklamowego branży finansowej (133,4 mln zł) zostało przeznaczone na promocję w blokach reklamowych.

2 proc. wszystkich wydatków (ok. 3,1 mln zł) przeznaczono na plansze sponsorskie.

 


 

Instytut Monitorowania Mediów wyraża zgodę na publikację materiału i dołączonych do niego materiałów graficznych pod warunkiem umieszczenia w artykule aktywnego linku do źródła („Instytut Monitorowania Mediów”), które linkować będzie bezpośrednio do adresu www.imm.com.pl.

 

IMM_reklama_finanse_06.2019

grafiki_branża finansowa

 

Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam admonit IMM, obejmuje  okres 1-30 czerwca 2019 r. Badaniem objęte zostały reklamy opublikowane w prasie oraz wyemitowane w radio i telewizji. Wydatki prezentowane w raporcie podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.

 

Kontakt dla mediów: Joanna Górska, jgorska@imm.com.pl, tel. 22 378 37 50