IMM: wydatki reklamowe branży handlowej – Lidl inwestuje w reklamę sklepu online

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe branży handlowej w maju 2019 roku. Branża ta ogółem przeznaczyła ponad 467,5 mln zł na reklamę w mediach tradycyjnych. W raporcie uwzględniono marki o największych wydatkach reklamowych oraz typy najczęściej reklamowanych produktów.

 

Telewizja z najwyższymi budżetami reklamowymi

 

Branża handlowa największe budżety przeznaczyła na reklamę w telewizji, na którą przeznaczono 223,7 mln zł. W reklamę radiową zainwestowano niewiele mniej – 223 mln zł. Najmniejsze kwoty przeznaczono na reklamę w prasie –20,6 mln zł.

wydatki reklamowe w podziale na mediach - wykres

Piątek najpopularniejszym dniem tygodnia

 

W maju największe budżety reklamowe branży handlowej lokowane były w piątki i wyniosły w sumie 98,3 mln zł. Najniższe wydatki reklamowe zostały zanotowane w niedziele – ok. 34,5 mln zł.

wydatki reklamowe w podziale na dni tygodnia - wykres

 

Marki o największych wydatkach reklamowych

 

W maju marka Lidl zainwestowała największe kwoty w reklamy – ponad 70 mln zł.  Na kolejnych miejscach znalazły się Media Expert (45,9 mln zł), Biedronka (31,9 mln zł), RTV Euro AGD (31,3 mln zł) oraz Media Markt (26,7 mln zł).

 

marki o największych wydatkach reklamowych w branży handlowej

 

Typy reklamowanych produktów

 

W maju 2019 roku najwyższe budżety w branży handlowej zostały przeznaczone na reklamy dyskontów (27 proc.) oraz sklepów z elektroniką (26 proc.).

Inwestowano również w promocję m.in. sklepów meblowych, sklepów budowlanych, drogerii, hipermarketów, a także sklepów internetowych.

 

 

typy reklamowanych produktów - wykres kołowy

Instytut Monitorowania Mediów wyraża zgodę na publikację materiału i dołączonych do niego materiałów graficznych pod warunkiem umieszczenia w artykule aktywnego linku do źródła („Instytut Monitorowania Mediów”), które linkować będzie bezpośrednio do adresu www.imm.com.pl.

 

IMM_reklama_handel_05.2019

grafiki_wydatki reklamowe_05_2019

 

Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam adMonit IMM, obejmuje  okres 1-31 maja 2019 r. Badaniem objęte zostały reklamy opublikowane w prasie oraz wyemitowane w radio i telewizji. Wydatki prezentowane w raporcie podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.

 

Kontakt dla mediów: Joanna Górska, jgorska@imm.com.pl, tel. 22 378 37 50