Dobre praktyki IMM

W dniach 7-8 listopada odbyła się doroczna konferencja Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Odpowiedzialny Biznes 2005. Dwudniowe wydarzenie obejmowało debaty i dyskusje nad społeczną odpowiedzialnością biznesu (corporate social responsibility – CSR) z udziałem wielu znamienitych gości. Nowością konferencji były Targi Dobrych Praktyk zorganizowane w ramach kampanii European Roadmap for a Competitive and Sustainable Enterprise autorstwa CSR Europe, która została zainaugurowana podczas 1. Europejskich Targów Dobrych Praktyk Biznesowych w marcu 2005 w Brukseli.

Na tegorocznych pierwszych polskich Targach Dobrych Praktyk zaprezentowano 35 najciekawszych i innowacyjnych rozwiązań biznesowych, z Polski i zagranicy, wybranych przez Komitet Dobrych Praktyk spośród wszystkich nadesłanych do FOB zgłoszeń. Wyodrębniono 4 kategorie dobrych praktyk: biznes a miejsce pracy, biznes a społeczeństwo, zarządzanie oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W tej ostatniej kategorii znalazła się strategia odpowiedzialnego biznesu w IMM. Oprócz IMM na targach odbyły się prezentacje m.in.: firmy Schenker, Glaxosmithkline Commercial, PKN Orlen, DHL Express i Grupy Żywiec.

Projekt CSR IMM jest kompleksowym zestawem działań odpowiedzialnych społecznie. Powstał w 2002 roku i od tego czasu jest konsekwentnie wprowadzany. Strategia obejmuje następujące obszary: relacje z klientami, relacje ze społeczeństwem, relacje z pracownikami oraz relacje z dostawcami i partnerami. W ramach działań odpowiedzialnych społecznie Instytut wspiera działalność organizacji społecznych i charytatywnych, przygotowuje ogólnodostępne raporty i analizy, a także podejmuje samodzielne inicjatywy takie jak konkurs dla studentów „PRaktykuj za granicą” lub akcja świateczna „Wigilia za kartki”. Strategia CSR IMM jest na tyle uniwersalna, że może być przejęta przez inne firmy z sektora MSP i dostosowana do ich potrzeb.

Targi Dobrych Praktyk były podzielone na dwie sesje po 20 praktyk. W ramach jednego bloku odbywały się cztery moderowane sesje spotkań, dzięki czemu w ramach jednego bloku można było zapoznać się z czterema rozwiązaniami. Podczas Targów można było dokonać transakcji wymiany i „zakupu” dobrej praktyki za pomocą specjalnie przygotowanych czeków. Konferencja zakończyła się wyborem praktyki, która wśród uczestników cieszyła się największą popularnością i zdobyła największą liczbę czeków. Wyróżnienie to przypadło praktyce „Pracownicy na rzecz społeczności” firmy Cadbury Wedel, uznanej przez uczestników konferencji za najbardziej interesującą i innowacyjną.

Więcej informacji o Targach Dobrych Praktyk znajduje się pod adresem: odpowiedzialnybiznes.pl
Więcej informacji o strategii CSR IMM znajduje się na stronie IMM.