Case Studies

Studia przypadków na podstawie danych z monitoringu IMM

IMM: social media na ratunek puszczy

  „Od pewnego czasu w Puszczy Białowieskiej zachodzi bardzo niepokojące zjawisko – zanikanie siedlisk przyrodniczych, zamieranie drzewostanów. Ten kryzys najbardziej dotknął...

Więcej