Trendy w biznesie i marketingu na nadchodzące miesiące

Koniec roku i początek nowego zawsze skłaniają do podsumowań, ale także zastanowienia się jakie zmiany nas czekają. W biznesie warto przemyśleć za jakimi trendami należy podążać, by nie zostać w tyle za konkurencją rynkową. Z pewnością wymienić możemy 4 kierunki, które na świecie już zyskały popularność, a i w Polsce coraz chętniej są adaptowane:

Mobilność – już nie tylko urządzeń, ale głównie aplikacji. Specjaliści oceniają, że do końca 2013 roku, na rynku będzie 2 razy więcej urządzeń mobilnych niż PC. Co za tym idzie ilość aplikacji będzie przyrastała jeszcze szybciej. W Polsce około 25 – 30% osób posiada smartfona. Co ciekawe, badania pokazują, że część osób posiadających taki sprzęt nie ma świadomości tego – dla nich to tylko telefon. Mimo, iż na świecie mobilność jest jednym z trendów wiodących, to u nas nie ma jeszcze aż tak ugruntowanej pozycji. Świadczyć o tym może jeszcze bardzo młoda mobilna bankowość. Tylko niewielki procent Polaków korzysta z rozwiązań tego typu. Zmiany jednak zachodzą zaskakująco szybko. Mobilne rozwiązania pojawiają się nawet tam, gdzie byśmy ich nigdy nie szukali. Przykładem jest noc konfesjonałów. Wciąż nie możemy jeszcze tak jak w USA, otrzymać rozgrzeszenia dzięki mobilnej aplikacji, ale przygotować się do spowiedzi i znaleźć najbliższy kościół już tak.

Rozwiązania chmurowe – Najlepszym zobrazowaniem tego trendu jest to, że 90% oprogramowania jest tworzona i udostępniana w chmurze. Jeśli ktoś myśli, że jego to nie dotyczy wystarczy postawić sobie jedno proste pytanie – czy korzystam z emaila? Jeśli tak to rozwiązania chmurowe dotyczą również Ciebie! Wszystkim zainteresowanym rozwiązaniami chmurowymi proponuję obserwować igrzyska w Soczi. Organizatorzy zdecydowali, że wszystkie wyniki i dane  będą dostępne dla dziennikarzy i innych zainteresowanych właśnie w chmurze.

Obecnie funkcjonują 3 główne typy chmur:

– prywatne

– publiczne

– hybrydowe (które są połączeniem dwóch pierwszych)

Prywatne chmury uwspólniają zasoby, które już mamy. Pozwala to na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, szybszą reakcję na potrzeby odbiorców biznesowych czy efektywne planowanie ponoszonych kosztów (chociażby na działania marketingowe).

Publiczne chmury mają wiele cech istotnych z punktu widzenia marketingowca. Po pierwsze zredukowane zostają problemy związane ze środowiskiem IT, administrowaniem i kwestiami związanymi z oprogramowaniem. Wszystkie te sprawy są zapewniane przez dostawcę. Po drugie w tym rozwiązaniu wykorzystany został korzystny model rozliczeń – „pay per use”. Po trzecie chmura publiczna daje możliwość jednakowego dostępu z różnych lokalizacji na całym świecie.

Hybrydowe chmury stanowią połączenie korzyści poprzednich dwóch rodzajów, ale także co ważne zredukowane w nich zostały wady tych dwóch modeli. Oferują one użytkownikom szybsze reagowanie na potrzeby biznesu, mniejsze koszty rozliczeń, dostępność danych i aplikacji zawsze wtedy kiedy są potrzebne.

Big Data – Trend, który nie jest nowy, a raczej tylko silnie ugruntowuje się na rynku. Świadczyć może o tym fakt, że w 2012 roku 2/3 mobilnych aplikacji integrowało się z rozwiązaniami analitycznymi. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie danych i analiz dla lepszego podejmowania decyzji strategicznych. Big data sprawia, że w pewnym sensie mamy nie dwoje a troje oczu, a informacje wynikają jedna z drugiej. Musimy też pamiętać, że w erze big data, najistotniejsze nie jest uzyskanie odpowiedzi, ale właściwe zadanie pytania, by z mnogości informacji wyciągnąć te dane, które są nam najpotrzebniejsze.

Social – Już teraz sieci społecznościowe bardzo silnie wykorzystywane są do prowadzenia działań marketingowych i nie tylko. Można przewidywać, że w kolejnych latach trend podążał będzie nie tylko za ludźmi, ale również za urządzeniami ich łączącymi.

Obecnie coraz młodsze grupy korzystają z dobrodziejstw jakie oferują media społecznościowe, ale co ciekawe robią to coraz kreatywniej. Prym wiodą w tym tzw. „millenialsi”. Pokolenie wychowane w poczuciu niezwykłości, w pewnym sensie uzależnione od świata internetowego i nowych technologii. Ich hasło dokładnie obrazuje zwrot „My Way, Right Away, Why Pay?” To oni w przyszłości będą stanowili wyzwanie dla marketingowców i staną się grupą targetową, do której będzie kierowanych większość przekazów.

 

Tekst powstał na podstawie informacji zebranych podczas konferencji Megatrends – Biznes z wysokim IQ, która odbyła się 26.11.2013r. w Warszawie.