Ogłoszenie wyników konkursu PRaktykuj za granicą

W ocenie jury jest to praca najlepiej opracowana, zawierająca wszystkie wymagane elementy. Nagrodą główną w konkursie jest zagraniczna praktyka w wybranej agencji sieci Eurocom PR. Od organizatora laureatka otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. złotych.

Drugie miejsce w konkursie zajęła Pani Justyna Dziegieć, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowała projekt „Wirtualne Miasto”, dla programu Edukacja Humanitarna. Jury uznało go za najoryginalniejszą pracę, ze wszystkich nadesłanych. Laureatka drugiego miejsca pojedzie na praktykę do Agencji Herald Communications w Londynie, w której ma także zapewnione wynagrodzenie. Od Instytutu Monitorowania Mediów otrzymała nagrodę 1,5 tys. złotych.

Trzecie miejsce uzyskała Pani Magdalena Pachocka, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej praca „Humanitarny znaczy ludzki” dotyczyła programu Edukacja Humanitarna. Laureatka pojedzie na praktykę do Agencji Herald Communications w Monachium. W ramach nagrody Agencja ufundowała także zakwaterowanie na czas praktyki. Ponadto organizator konkursu przekazał nagrodę w wysokości 500 zł.

Na wczorajszej uroczystości wręczenia nagród obecne było jury konkursu w składzie: przewodniczący jury – Gerald Abramczyk, Piotr Czarnowski z First PR, Joanna Poniatowska z PAH oraz Anna Sanowska z IMM. Z powodów zawodowych, w rozdaniu nagród nie uczestniczył prof. Jerzy Bralczyk. Przybyli także wszyscy laureaci, przedstawiciel Agencji Herald Communications oraz przedstawiciele patronów medialnych: miesięcznika Press, Radia PiN 102 FM oraz portalu Mediarun.