Nowi klienci Instytutu Monitorowania Mediów

Na przełomie 2004 i 2005 roku Instytut Monitorowania Mediów wygrał przetargi na monitoring mediów dla dwóch instytucji publicznych – Ministerstwa Sprawiedliwości i Najwyższej Izby Kontroli. „O wyborze zadecydowały doświadczenie IMM, jakość usług oraz cena” – powiedział Paweł Sanowski, Dyrektor Zarządzający Instytutu. W ramach zawartych kontraktów IMM monitoruje dla Ministerstwa Sprawiedliwości prasę, radio i telewizję, a dla NIKu – prasę i telewizję.

Instytut Monitorowania Mediów powstał w 1999 roku. Na początku podstawową działalnością firmy było wyszukiwanie informacji z telewizji oraz radia. W 2001 roku zakres monitoringu został poszerzony o prasę oraz Internet. W tym samym czasie powstał dział raportów i analiz, w którym, na podstawie wyników monitoringu, powstają analizy przekazów mediowych, raporty wizerunkowe i porównawcze oraz indywidualne serwisy informacyjne. Od czerwca 2003 r. działa internetową platformę informacyjną IMM, dzięki której można śledzić on-line wyniki monitoringu wszystkich mediów. Serwis ten spotkał się z dużym zainteresowaniem odbiorców i jest szczególnie przydatny w przypadkach pojawiania się sytuacji kryzysowych.

Instytut Monitorowania Mediów świadczy usługi między innymi dla: PKN Orlen, TP SA, PTK Centertel, Ministerstwa Finansów oraz Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto odbiorcami usług IMM są agencje i komórki public relations, biura prasowe oraz działy marketingu wielu firm. W 2004 r. z monitoringu IMM skorzystało 86,4% agencji PR zrzeszonych w Związku Firm Public Relations.