Monitoring mediów w badaniach naukowych. Analiza medialności sytuacji kryzysowych na uczelniach wyższych

Monitoring mediów to wszechstronne narzędzie, które znajduje zastosowanie nie tylko w pracy osób związanych z marketingiem i PR-em. Może być także wykorzystywane na wiele niestandardowych sposobów, np. przy badaniach naukowych.

Dane z monitoringu IMM zostały wykorzystane przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego jako baza materiałów do analizy przekazów medialnych dotyczących kryzysów na uczelniach wyższych. Autorzy pracy Nie zabijaj, nie kradnij… Sytuacje kryzysu najwyższego ryzyka na uczelniach wyższych w relacjach mediów opublikowanej w czasopiśmie „Studia medioznawcze” zbadali dwa case study: śmierć studentów w czasie otrzęsin na  Uniwersytecie  Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz wyłudzenia grantów w  dwóch uczelniach – Politechnice  Wrocławskiej  oraz  Akademii  Górniczo-Hutniczej.

Badaniem  objęto  53  tytuły  prasowe  i  208 portali  internetowych,  w  których  łącznie  ukazało  się  1,4 tys. publikacji. Analiza tych materiałów pozwoliła autorom publikacji skonstruować wnioski w kontekstach pojęcia postprawdy oraz komunikacji kryzysowej.

 

Cały artykuł w wersji elektronicznej można przeczytać tutaj.

 Polecamy także cykl Monitoring mediów, jakiego nie znacie na PRoto.