KONKURS !

Już dziś (09.12.13r.) startuje nasz konkurs, w którym można wygrać gadżeciarski kubek social mediowca. Weź udział w konkursie, wygraj nasz unikatowy kubek i przekonaj się na czym polega jego wyjątkowość.

 

Co musisz zrobić, żeby wziąć udział w konkursie???

1)      zrób zdjęcie swojego ulubionego kubka

2)      opublikuj zdjęcie na wallu facebook/IMMonitoring i zbieraj lajki.

 

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza, że uczestnik zaakceptował niniejszy Regulamin.

 1. Konkurs rozpoczyna się 09.12.13r.i potrwa do środy 11.12.13r. do godziny 10:00..
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani osoby z nimi powiązane.
 4. Konkurs może zostać odwołany lub unieważniony przez Organizatora w dowolnym momencie bez podawania przyczyn.

§ 2. Warunki

 1. Zgłaszając swoje zdjęcie w konkursie uczestnik deklaruje, że zgłoszone zdjęcie jest jego autorskim pomysłem.
 2. Uczestnik konkursu przekazuje wszelkie prawa autorskie związane ze zgłoszonym zdjęciem Organizatorowi konkursu.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo do usunięcia zdjęć zawierających treści i obrazy wulgarne, rasistowskie, bądź uznane za powszechnie obraźliwe.
 4. Uczestnikom konkursu nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora w związku z ich udziałem w konkursie.

§ 3. Sposób wyłaniania zwycięzców

1. Zdjęcia swojego kubka można nadsyłać do środy (11.12.13r.) do godziny 10:00. Zwycięzca konkursu  zostanie wyłoniony w środę (11.12.13r.) do godziny 15:00.

 1. Zwycięży zdjęcie, które zbierze największą liczbę poślubień – „lajków”.

3. Fundatorami nagród w konkursie jest jego Organizator.

§ 4. Nagrody

 1. Fundatorem nagrody w konkursie jest jego Organizator.
 2. Koszty dostarczenia nagrody ponosi Organizator.
 3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 4. Zwycięzca otrzyma od Organizatora kubek.
 5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą poprzez komunikat wysłany poprzez Facebooka.
 6. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do podania adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego do wysyłki nagrody.
 7. Nagroda zostaną dostarczone (pocztą/kurierem) w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 8. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na Fanpage’u Organizatora.
 9. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną nagrodę.
 10. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Facebook oraz mailowo (po podaniu przez Zwycięzcę adresu e-mail).
 11. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

§ 5. Organizatorzy

 1. Organizatorem konkursu jest Instytut Monitorowania Mediów.
 2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 3. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne (np. serwisu Facebook, łączy internetowych które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu).