Kłopotek twarzą PSL

Instytut Monitorowania Mediów podsumował IV kwartał 2008 roku w raporcie „Twarze partii” gdzie opisana został aktywność medialna czołowych polityków największych ugrupowań politycznych oraz Kancelarii Prezydenta.
Najbardziej medialnym politykiem okazał się Donald Tusk, który w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku był najczęściej wypowiadającym się politykiem (254 wypowiedzi). Uzyskał on niemal dwukrotną przewagę nad drugim w zestawieniu, prezydentem Lechem Kaczyńskim (135 wystapień).

Wykres 1. Porównanie aktywności liderów partii i prezydenta w IV kwartale 2008 r.

 

 

Jak wynika z wykresu 1., aktywność pozostałych liderów partii była różna w każdym z trzech analizowanych miesięcy. Wartym odnotowania jest fakt, że w czterech analizowanych programach informacyjnych SLD oraz PSL najczęściej reprezentowane były nie przez swoich przewodniczących, ale przez innych, czołowych polityków. SLD najliczniej reprezentowana była przez przewodniczącego klubu SLD Wojciecha Olejniczaka (102 wystąpienia), a PSL przez Eugeniusza Kłopotka (29). Warto zwrócić uwagę, że Eugeniusz Kłopotek w każdym miesiącu z prawie identycznym zaangażowaniem współpracuje z mediami  i jest coraz lepiej rozpoznawanym politykiem PSL.(Wykres 2)

 Wykres 2. Wypowiedzi liderów PSL – poseł Eugeniusz Kłopotek

W listopadzie trzecie miejsce wśród najbardziej medialnych polityków przypadło Jarosławowi Kaczyńskiemu, który przeszedł metamorfozę od przeciwnika mediów w październiku (10 wystapień), po polityka aktywnie komnetującego wydarzenia w listopadzie i grudniu (odpowiednio 53 i 36 wypowiedzi). Ta aktwność spowodowała powrót lidera PiS na pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych polityków tego ugrupowania.

W Kancelarii Prezydenta widoczna była ostra rywalizacja między Michałem Kamińskim i Piotrem Kownackim, której szala zwycięstwa przechyliła się w grudniu 2008 r. na korzyść Kamińskiego. Porównując wyniki listopadowe do grudniowych, zauważalny jest spadek zainteresowania mediów postacią Piotra Kownackiego. Dziennikarze zdecydowanie częściej prosili o komentarz w sprawie najważniejszych wydarzeń w kraju jego współpracownika – Michała Kamińskiego. Jeszcze w październiku to Piotr Kownacki najczęściej komentował unijny szczyt w Brukseli oraz napięcia na linii Prezydent – Premier. Jednak po medialnych wpadkach – m.in. najgłośniejszej, dotyczącej błędnego przekazania szczegółów rozmowy prezydenta Kaczyńskiego z prezydentem-elektem USA, Barackiem Obamą, w grudniu w większości wystąpień telewizyjnych zastąpił go Michał Kamiński. Piotr Kownacki referując rozmowę telefoniczną przywódców Polski i Stanów Zjednoczonych potwierdził chęć kontynuowania przez Obamę programu antyrakietowego. Jego słowa wywołały międzynarodowe nieporozumienie, które we wszystkich mediach dementował później Michał Kamiński. W grudniu to Kamiński komentował zarówno podróż prezydenta do Azji oraz kwestię zawetowania przez Lecha Kaczyńskiego ustawy o emeryturach pomostowych (Wykresy 3 i 4).

 Wykres 3. Wypowiedzi liderów Kancelarii Prezydenta – Piotr Kownacki

Wykres 4. Wypowiedzi liderów Kancelarii Prezydenta – Michał Kamiński

 

Badaniu poddano główne wydania serwisów informacyjnych ogólnopolskich stacji telewizyjnych: TVP1 (Wiadomości), TVP2 (Panorama), TVN (Fakty), Polsat (Wydarzenia), z okresu 1 paździenika – 31 grudnia 2008 r.  Wypowiedzi polityków na antenie tych programów pojawiły się 2659 razy (806 razy w Faktach TVN, 771 w Wydarzeniach Polsatu, 561 w Wiadomościach TVP1 oraz 521 w Panoramie TVP2). Cały raport jest dostępny na stronie: http://www.instytut.com.pl/raporty3?category0=284&trackName=IMM_raporty

 

Instytut Monitorowania Mediów monitoruje ponad 900 tytułów prasowych, 84 stacje telewizyjne i radiowe oraz 2000 serwisów internetowych.. Instytut Monitorowania Mediów jest członkiem FIBEP – elitarnej organizacji zrzeszającej 91 firm monitorujących media z 41 krajów. Od 2002 r. IMM wspiera działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu.