Monitoruj media i odkryj ścieżkę do zrównoważonego sukcesu

Dynamika rozwoju obszaru odpowiedzialności korporacyjnej na rynku jest niezwykle szybka i zauważalna. Inicjatywy z zakresu ESG przekształciły się z opcjonalnych działań typu „nice to have” w nieodzowne elementy działalności przedsiębiorstw. Obecnie są one kluczowym „must have”, które nie tylko znacząco zwiększają wartość organizacji, ale także nadają jej znaczącą przewagę konkurencyjną.

 

Warto jednak zaznaczyć, że dla wielu firm ten termin wciąż pozostaje zagadkowy, a jeszcze większym wyzwaniem jest skuteczne wdrożenie działań, które nie tylko spełniają dyrektywy unijne, ale także wzmacniają wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

 

Monitorowanie rozwoju tego tematu w mediach jest niezbędne, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami i wymaganiami związanymi z odpowiedzialnością korporacyjną.

 

Najczęściej monitorowane konteksty ESG i CSR w mediach

 

Zyskaj dostęp do Platformy, która obejmuje wiele różnych aspektów związanych z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową oraz zarządzaniem korporacyjnym. Nasi specjaliści podpowiedzą Ci, które konteksty w mediach powinieneś obserwować, aby być na bieżąco. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 

Środowisko (Environmental):

 • Emisja gazów cieplarnianych
 • Zarządzanie odpadami
 • Używanie zasobów naturalnych
 • Ochrona bioróżnorodności
 • Efektywność energetyczna
 • Źródła energii odnawialnej
 • Zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianami klimatu

 

Społeczność (Social):

 • Bezpieczeństwo pracowników
 • Równość płci
 • Dostęp do edukacji i zdrowia
 • Wkład w rozwój lokalnych społeczności
 • Dywersyfikacja i inkluzja
 • Praktyki zatrudnienia
 • Prawa człowieka
 • Społeczna odpowiedzialność dostawców

 

Zarządzanie korporacyjne (Governance):

 • Struktura zarządzania i nadzoru
 • Niezależność rady nadzorczej
 • Wartość akcjonariuszy
 • Jakość relacji z interesariuszami
 • Praktyki korporacyjne
 • Zrównoważone wynagrodzenia
 • Etyka i zgodność

 

Monitoring tych kontekstów pozwoli Ci ocenić ich wpływ na otoczenie, relacje z interesariuszami oraz długoterminową wydajność i zrównoważony rozwój. Dlatego tak wiele organizacji skupia się na monitorowaniu i doskonaleniu swoich praktyk z zakresu ESG. A Ty, na co czekasz?

 

Dla kogo przeznaczony jest monitoring tematu ESG i CSR w mediach?

 

W szczególności specjaliści, którzy pełnią kluczowe role w przedsiębiorstwie i bezpośrednio angażują się w kwestie ESG i CSR powinny stale monitorować ten temat w mediach. Dla kadry zarządzającej stanowi on źródło cennych informacji o działaniach prowadzonych przez swoją bezpośrednią i pośrednią konkurencję, aby pozyskać wskazówki do doskonalenia własnych praktyk. Z kolei profesjonaliści z obszaru public relations i marketingu, szukający inspiracji dla swoich strategii reklamowych i wizerunkowych, z naciskiem na aspekty związane z ESG monitorują temat, aby skutecznie przyciągnąć uwagę klientów i interesariuszy. Na te kwestie uwagę powinni zwrócić również pracownicy działu zarządzania zasobami ludzkimi (HR), poszukujący innowacyjnych sposobów na usprawnienie ofert pracy dla kandydatów, którzy podzielają wartości i zaangażowanie firmowe w obszarze ESG.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 

W IMM oferujemy profesjonalne narzędzie do monitorowania informacji o CSR i ESG w mediach, umożliwiając tym samym przegląd trendów, zarządzanie reputacją, zrozumienie kierunku inwestorów, a także dostosowanie przeglądu do konkretnych potrzeb. Dodatkowo dajemy możliwość włączenia monitoringu zagranicznego, który pozwoli Ci śledzić, porównywać i reagować na wydarzenia związane z CSR i ESG nie tylko na polskim rynku.

 

Otwórz się na ESG i CSR z IMM

 

  • Monitoring mediów w obszarze ESG i CSR to klucz do sukcesu Twojej firmy. Dajemy Ci możliwość pozostawania na pierwszym planie w kwestiach związanych z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową. Dzięki Platformie IMM zyskujesz dostęp 24/7 do materiałów, które związane są z pożądaną przez Ciebie tematyką.

 

  • Otrzymasz codzienne przeglądy mediowe w formie newslettera, które nie tylko pozwolą Ci być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami, ale także zachęcają do pogłębienia myśli oraz analizy. Dzięki temu, w jednym miejscu, gromadzisz wszystkie kluczowe dla Ciebie informacje, co ułatwi podejmowanie strategicznych decyzji i skuteczne zarządzanie odpowiedzialnością społeczną i środowiskową w Twojej firmie.

 

  • Twój dedykowany Opiekun pomoże Ci ustawić Alert, za pomocą którego otrzymasz informacje o nowych materiałach, które zawierają wskazaną przez Ciebie frazę. Dodatkowo poinformujemy Cię o nagłym wzroście liczby publikacji, wydźwięku oraz zasięgu. Te funkcje nie tylko pomogą Ci być na bieżąco, ale także umożliwiają doskonalenie działań, szybką reakcję na zmiany oraz lepsze zarządzanie informacjami, co może przynieść konkretne korzyści w obszarze ESG i CSR.

 

  • Oferujemy również rozszerzone raporty, dzięki, którym zyskasz dostęp do kompleksowych informacji o praktykach ESG i CSR oraz rekomendacje od ekspertów, co pozwoli Ci na skoncentrowanie się na najważniejszych inicjatywach i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, który ma realny wpływ na biznes i społeczność.

 

Twoje korzyści

 

Efektywne raportowanie i komunikacji. Wyniki monitoringu mediów można wykorzystać do raportowania i komunikacji z interesariuszami. Informacje na temat osiągnięć i zaangażowania w kwestie CSR i ESG są coraz bardziej oczekiwane przez inwestorów, klientów i innych interesariuszy. Skuteczna komunikacja i działania z zakresu CSR i ESG mogą pomóc Ci w kreowaniu pozytywnego wizerunku, przyciąganiu klientów i pracowników oraz budowaniu zaufania społecznego.

Identyfikacja szans i trendów związanych z CSR i ESG. Pomożemy Ci w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości firmy, a także wykorzystać nowe możliwości biznesowe, takie jak wzrost zainteresowania konsumentów zrównoważonymi produktami oraz rosnące zaangażowanie inwestorów w kwestie ESG.

Reagowanie na zmiany w przepisach i regulacjach. Środowisko regulacyjne związane z CSR i ESG jest dynamiczne. Monitorowanie mediów pomaga firmom być na bieżąco z nowymi przepisami i regulacjami oraz dostosowywać się do nich, co pozwala uniknąć ewentualnych problemów prawnych i kar.

Zarządzanie ryzykiem. Monitorowanie mediów pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z CSR i ESG, co pozwala na skuteczniejsze zarządzanie.

Benchmarking konkurencji. Porównywanie swoich działań z zakresu CSR i ESG z konkurencją może dostarczyć Ci cennych wniosków i pomóc doskonalić swoje strategie.

 

Zyskaj dostęp do kształtowania i dostosowywania strategii zrównoważonego rozwoju oraz do lepszego zrozumienia oczekiwań i potrzeb interesariuszy.

 

Skontaktuj się z nami — pomożemy Ci ustawić monitoring na CSR i ESG w swojej branży!

 

SPRAWDŹ WYCENĘ