Ernst&Young liderem w mediach tradycyjnych

W październiku br., w mediach monitorowanych przez IMM wyselekcjonowano 650 materiałów dotyczących PricewaterhouseCoopers (przy znacznym udziale Internetowego Podatkowego Przeglądu Prasy), 624 na temat Ernst&Young, 387 publikacji o Deloitte oraz 217 materiałów o KPMG. Liderem wystąpień we wszystkich mediach poza Internetem okazał się E&Y, natomiast materiały internetowe zdominowane były przez PwC. Na trzeciej pozycji uplasował się Deloitte a stawkę zamknął KPMG.

Większość publikacji miała neutralny wpływ na wizerunek analizowanych firm. Materiały o wydźwięku pozytywnym stanowiły ok. 10% całości przekazów. Najkorzystniejszy stosunek informacji pozytywnych do neutralnych zanotowano dla firmy Deloitte. Najwięcej pełnych publikacji dotyczyło PwC (295 materiałów, 45% media coverage). Równie wysoki udział materiałów w całości poświęconych firmie ma Deloitte – 38%.

 

Wykres 1. Kontekst tematyczny publikacji w podziale na firmy

 

Jak wynika z wykresu 1., największy odsetek publikacji, w których padały nazwy analizowanych firm stanowiły wypowiedzi eksperckie przedstawicieli tzw. Wielkiej Czwórki. Analitycy komentowali bieżące wydarzenia oraz udzielali porad prawnych i podatkowych. Tematami przewodnimi październikowej dyskusji w mediach były niewątpliwie: światowy kryzys finansowy (gwarancje transakcji międzybankowych) oraz sytuacja na światowych rynkach, notowania walut. Ponadto, eksperci wypowiadali się na szereg innych tematów dotyczących: rynku pracy, sytuacji polskich stoczni, regulacji podatkowych i prawnych (w tym abolicji podatkowej i nowelizacji ustawy o VAT), rynku nieruchomości, wprowadzenia euro, pakietu klimatycznego, a także cen surowców. Media często prezentowały również raporty i analizy przygotowane przez badane firmy, informowały o organizowanych przez nie konkursach, konferencjach oraz ich zaangażowaniu w start zawodowy studentów.

W październiku najwięcej publikacji ukazało się na portalu Bankier.pl (173), natomiast dziennikarzem najczęściej piszącym o tzw. Wielkiej Czwórce była Ewa Matyszewska – 45 publikacji. Wśród dziennikarzy chętnie poruszających ten temat znaleźli się również: Grażyna J. Leśniak – 38 publikacji, Monika Pogroszewska – 33 publikacje, Aleksandra Tarka – 18 publikacji oraz Tomasz Dominiak – 16 publikacji.

Załącznikiem do tej informacji jest skrócona wersja raportu "Audytorzy w mediach". 

 

Instytut Monitorowania Mediów monitoruje ponad 800 tytułów prasowych, 26 stacji telewizyjnych, 47 rozgłośni radiowych oraz ponad 700 portali internetowych. Instytut Monitorowania Mediów jest członkiem FIBEP – elitarnej organizacji zrzeszającej ponad 80 firm monitorujących media z kilkudziesięciu krajów. Od 2002 r. Instytut Monitorowania Mediów wspiera działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu.