O tym jak polskie media utrwalają dyskryminujące stereotypy

Raportowi towarzyszy poradnik, dedykowany dziennikarzom i osobom życia publicznego, w tej drugiej kategorii szczególnie politykom, o tym jak pisać i mówić o Afryce, napisany przez Afrykanów od wielu lat mieszkających w Polsce.

– Afryka jest bardzo pojemnym pojęciem i kryje się w nim szereg znaczeń, krajów, wspólnot i społeczności, które są częścią tej samej globalnej rzeczywistości – mówi Paweł Średziński, autor raportu – Analiza mediów wskazała jednak, że z jednej strony są trupo-kilometry, które sprawiają, że Afryka jest odległa, a więc mało interesująca z punktu widzenia polskich mediów. A jeśli te media powiedzą lub napiszą o Afryce i jej mieszkańcach, to w przeważającej części przypadków jest to komunikat negatywny. W świadomości odbiorców mediów dochodzi do zlania się lokalnych konfliktów w afrykański konflikt, podobnie z klęskami naturalnymi, czy ludobójstwem, które, pomimo że dotykają tylko skrawka Afryki, zostają za pośrednictwem generalizacji przypisane całemu kontynentowi.

Więcej o publikacji na stronie Fundacji „Afryka Inaczej”.