Onet najbardziej opiniotwórczym medium 2019 roku

Na czele rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w 2019 roku znalazł się Onet – wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Informacje pochodzące z tego portalu cytowano w innych mediach zdecydowanie najczęściej. Na wynik Onetu wpłynęły m.in. powołania na wypowiedzi gości programu Onet Rano oraz doniesienia na temat tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Onet w ciągu dwunastu miesięcy był cytowany blisko 48,5 tys. razy. Wyprzedził tym samym uplasowaną na drugiej pozycji Wirtualną Polskę o 15 tys. oraz trzecią w rankingu „Rzeczpospolitą” o 19 tys. wzmianek.

 

W rankingu ogólnym obejmującym piętnaście najczęściej cytowanych mediów znalazły się trzy portale internetowe, pięć tytułów prasowych, trzy stacje radiowe i cztery telewizyjne.

Początek roku należał do „Gazety Wyborczej”. Pierwszą pozycję w zestawieniach styczniowym i lutowym dziennik zawdzięcza publikacjom związanym z tzw. taśmami Kaczyńskiego. Niemal połowa wszystkich powołań na informacje pochodzące z „Gazety  Wyborczej” związana jest z tą sprawą.

 

2019 upłynął jednak pod znakiem dominacji Onetu. Portal objął prowadzenie w rankingu piętnastu najczęściej cytowanych mediów w marcu i utrzymywał się na pozycji lidera przez dziewięć kolejnych miesięcy. Zwiększenie przewagi nad pozostałymi mediami było m.in. wynikiem dużej liczby powołań na wypowiedzi gości programu Onet Rano. Rekordowo często powoływano się na portal w połowie roku, gdy informowano o tzw. aferze hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Najbardziej opiniotwórczym tytułem prasowym 2019 roku zostaje dziennik „Rzeczpospolita”. Tytuł zgromadził 29 tys. cytowań. Na drugim miejscu znalazła się „Gazeta Wyborcza”, która dwukrotnie w 2019 roku, w styczniu i w lutym, prowadziła w rankingu ogólnym, obejmującym wszystkie rodzaje mediów. O ile dwa pierwsze tytuły cytowano odpowiednio 29 tys. i 25,8 tys. razy, to różnica pomiędzy drugim i trzecim miejscem jest znacznie większa – na doniesienia „Super Expressu” znajdującego się na trzeciej pozycji powoływano się w innych mediach 15,6 tys. razy.

 

W rankingu uwzględniającym dziesięć najczęściej cytowanych tytułów prasowych, znalazły się także: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Fakt”, „Przegląd Sportowy”, „Puls Biznesu”, „Sieci”, „Wprost” oraz „Newsweek”.

W kategorii tygodniki i dwutygodniki pierwsze miejsce zajmują „Sieci” (3,9 tys. cytowań), będące także częstym liderem wcześniejszych, comiesięcznych rankingów. Na kolejnych pozycjach plasują się: „Wprost”, „Newsweek”, „Do Rzeczy”. Stawkę zamyka „Polityka” (1,9 tys. cytowań).

W kategorii miesięczniki znalazły się jedynie trzy tytuły z największą liczbą cytowań: „Perspektywy”, „Forbes” oraz „Press”. Na miesięczniki ukazujące się na polskim rynku inne media powołują się zdecydowanie rzadziej niż na tygodniki czy dwutygodniki.

Na treści i informacje pochodzące z portali internetowych powoływano się w 2019 roku szczególnie chętnie. Zdecydowanie najczęściej cytowano Onet – portal zyskał rekordową liczbę cytowań wynoszącą blisko 48,5 tys. Na drugim miejscu znalazła się Wirtualna Polska z wynikiem 33,4 tys. Kolejne pozycje należą do: wpolityce.pl, gazeta.pl oraz wirtualnemedia.pl.

Poniższy wykres ilustruje roczny rozkład liczby powołań na dwa wiodące portale internetowe: Onet i Wirtualną Polskę. Portale znalazły się także w czołówce rankingu ogólnego.

Zdecydowanym liderem pod względem liczby cytowań wśród stacji radiowych w 2019 roku było RMF FM. Na informacje i treści pochodzące z tej stacji inne media powoływały się blisko 26 tys. razy. Drugie miejsce należy do Radia ZET (13,2 tys.), trzecie do radiowej „Jedynki” (8,6 tys.).

Pierwsze dwa miejsca w kategorii stacje telewizyjne należą do TVN24 i TVN – odpowiednio 24,6 tys. i 20,4 tys. powołań na ich materiały. Na trzecim miejscu znalazł się Polsat News (13,8 tys.), na czwartym TVP Info (12 tys.). Stawkę zamyka TVP1 z wynikiem 5,3 tys.

W mediach regionalnych wśród pięciu najczęściej cytowanych znalazły się dwie gazety i trzy stacje radiowe. Na pierwszym miejscu „Głos Wielkopolski” z wynikiem 1,2 tys., na kolejnych: Radio Gdańsk, Radio Kraków, „Gazeta Krakowska” i Radio Poznań.

W 2019 roku wśród tytułów skupiających się na tematyce biznesowej zdecydowanym liderem był „Dziennik Gazeta Prawna”. Na treści pochodzące z tego tytułu powoływano się 14,7 tys. razy. W rankingu znalazły się także: „Puls Biznesu”, bankier.pl, „Forbes” i businessinsider.com.pl.


Korzystanie z raportu „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce”, w tym wykorzystanie informacji wynikających z raportu, publikacja materiału i dołączonych do niego materiałów graficznych dopuszczalne są pod warunkiem następującego oznaczenia źródła: w przypadku mediów elektronicznych poprzez umieszczenie w artykule aktywnego linku do źródła oraz pełnej nazwy („Instytut Monitorowania Mediów”), a w przypadku mediów tradycyjnych poprzez umieszczenie informacji: „źródło: Instytut Monitorowania Mediów”.

 

  Pobierz pliki:

NAJBARDZIEJ OPINIOTWÓRCZE MEDIA W POLSCE W 2019 R.

RAPORT IMM 2019 – WYKRESY

 


METODOLOGIA

 

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media przeprowadzono na podstawie 464 920 materiałów z monitoringu prasy, radio i telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiały się nazwy mediów prasowych; portali internetowych; stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Analiza obejmuje wszystkie przekazy medialne, w których cytuje się lub powołuje na doniesienia, które pierwotnie pojawiły się w innych środkach przekazu. Do raportu są kwalifikowane publikacje odwołujące się do artykułów, wypowiedzi, stwierdzeń, które pojawiły się na łamach bądź antenie innego medium, pod warunkiem, że nie są omawiane w kontekście przeglądu mediów oraz nie są przedrukiem z innego medium.

 

Zakwalifikowane publikacje są w większości wypadków rozpoznawalne za pomocą następujących środków: stwierdzenie jest umieszczone w cudzysłowie oraz podane jest jego źródło, pojawiają się sformułowania typu: czwartkowa Gazeta Wyborcza napisała, że…/ dziennikarze na łamach Rzeczpospolitej zauważyli, że…/ Radio RMF FM poinformowało o…/w wywiadzie dla Życia Warszawy X stwierdził, że…/ według badań tygodnika Wprost

 

Głównym kryterium decydującym o zakwalifikowaniu danego wycinka jest bezpośrednie odwołanie się do konkretnego artykułu, stwierdzenia, wypowiedzi opublikowanej na łamach gazety lub wyemitowanej w programie telewizyjnym lub radiowym.

 

KONTAKT

Magdalena Radecka

mradecka@imm.com.pl