Instytut Monitorowania Mediów partnerem V Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Już tylko kilkanaście dni zostało do jubileuszowej edycji festiwalu filmów o zrównoważonym rozwoju (10-17 września). V Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nietrwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Tematy poruszane podczas Festiwalu celnie scharakteryzowała Joanna Skałuba, pomysłodawczyni Festiwalu: „17 Celów  Zrównoważonego  Rozwoju to cele dla wszystkich ludzi i dotyczą takich kwestii jak: ubóstwo, zdrowie i edukacja, równość płci i dostęp do wody i energii, praca i wzrost ekonomiczny, przemysł  infrastruktura i jeszcze wiele innych, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. A przecież prawie każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie”. W tym roku, ze względu na epidemię COVID Festiwal prawie w całości został przeniesiony do sieci, a jedynie finał i wręczenie nagród odbędzie się w Kinie Rialto, będzie to jednak pokaz tylko dla laureatów. Wszyscy chętni mogą usiąść wygodnie i oglądać festiwalowe wydarzenia z ekranu własnego komputera.

 

Festiwal odbędzie się w dniach 10-17 września (od czwartku do czwartku). Bilety na wydarzenie są bezpłatne i możne je zarezerwować na portalu evenea.pl. Linki do rezerwacji pojawią się na Facebooku i stronie organizatora. Wszystkie pokazy, spotkania i debaty odbędą się na platformie Zoom i choć wydarzenia są bezpłatne, trzeba się na nie rejestrować. www.17celow.pl

 

Dobre praktyki trzech sektorów

 

Na Festiwal zgłoszono 64 filmy, natomiast poza konkursem organizatorzy pokażą 3 wybitne filmy dokumentalne, będzie też film o Wielkopolskich Klunkrach wyprodukowany przez współorganizatora Festiwalu, filmowy cykl rewelacyjnej inicjatywy Swarzędza oraz produkcje nastolatków uczestniczących w konkursie „To MY tworzymy świat”.

 

Cieszę się, że Festiwal pokazuje różnorodność. Wśród zgłoszonych dobrych praktyk mniej więcej jedna trzecia to produkcje przedsiębiorców, zaś pozostałe filmy, zostały zgłoszone przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu. A to pokazuje, że zrównoważony rozwój istotny jest dla wszystkich sektorów, bowiem i nasze władze wspierają ten projekt”mówi Rafał Górecki, jeden z jurorów, dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” i dyrektor Kina Bułgarska 19 w Poznaniu. Organizatorzy zauważyli, że do konkursu zgłaszały filmy zarówno duże korporacje jak i mniejsze firmy, i organizacje. Każdy film jest jedyny i istotny w swoim rodzaju, porusza ważne kwestie, promuje nienaruszalne wartości, a wiele, na co zwracam szczególną uwagę, ma dobry poziom artystyczny” – dodaje Rafał Górecki.

 

Bogactwo  i różnorodność festiwalowego tygodnia

 

Na uwagę zasługują pokazy pozakonkursowe i panele z zaproszonym ekspertami. Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, organizator Open Eyes Economy Summit pokaże dwa wyjątkowe filmy: Overtourism – film o mieszkańcach Amsterdamu próbujących normalnie funkcjonować w najczęściej odwiedzanym mieście Europy oraz Coffee and Rwanda, film szczególnie polecany dla tych, którzy interesują się globalizacją i sprawiedliwym handlem. Na Górze Tyrryry w reż. Renaty Kijowskiej to portret działającego od 25 lat zespołu rockowego „Na Górze”, którego członkami są osoby niepełnosprawne. Film wyprodukowany w 2019 roku, już zbiera zasłużone nagrody (m.in. na Festiwalu Form Dokumentalnych „Nurt”).

 

Ciekawie zapowiadają się zaplanowane w festiwalowym tygodniu webinary i debaty: będzie mowa o zrównoważonym transporcie, zrównoważonym budownictwie oraz współpracy NGO z firmami w  formule „win-win”. Wrzesień to miesiąc wejścia w życie nowych regulacji związanych z gospodarką śmieciami. Gospodarka Obiegu Zamkniętego – utopia czy konieczność (11 września) to webinar, który pokaże, że śmieci to surowiec, któremu warto dać drugie życie.  Wszyscy samorządowcy, ale też mieszkańcy zainteresowani tym, co dzieje się wokół nas są szczególnie mile widziani podczas webinaru o równoważonym samorządzie. Organizatorzy zadbali, aby w spotkaniu wzięli udział zarówno eksperci, jak i praktycy, i decydenci. Natomiast goście z Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego skupią się na wyzwaniach, jakie niesie ze sobą trwająca epidemia COVIDu, i wskażą, że może to być dla nas wszystkich wielka rozwojowa szansa. Atrakcją dla młodzieży z pewnością stanie się pokaz najlepszych filmów nagrodzonych konkursie „To My tworzymy świat”. Konkurs adresowany został do młodzieży szkół średnich, której zadaniem było nakręcenie krótkich filmików o Agendzie 2030 i 17 Celach zrównoważonego rozwoju. Międzynarodowym akcentem podczas Festiwalu jest spotkanie z George’m Bate’m. George Bate to  dawny pracownik korporacji, a obecnie menedżer organizacji The Running Charity, która wspiera Brytyjczyków w wychodzeniu z bezdomności.

 

Oczywiście Festiwal to przede wszystkim filmy, a tych nie zabraknie każdego dnia trwania wydarzenia. Punktualnie o 17.17 każdego dnia organizatorzy pokażą kilka konkursowych filmów, prosząc jednocześnie o internetowe głosowanie, na ten, który najbardziej się podoba. Nagroda Publiczności to tradycja tego Festiwalu i jest równie cenna jak nagrody przyznawane przez ekspertów-jurorów. Niezależne jury dokona wyboru najbardziej wartościowych merytorycznie i artystycznie filmów w trzech kategoriach (firmy zgłoszone przez samorządy, przedsiębiorców oraz filmy przesłane przez organizacje pozarządowe i inne instytucje).

 

Wręczenie nagród (regulaminowych Złotej, Srebrnej i Brązowej Tarczy) nastąpi 17 września o godz. 17.00 w kinie Rialto w Poznaniu.

 

 

Idea 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

 

We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i poprawić sytuację na świecie.  17 Celów to nic innego jak plan rozwoju świata, realizowany przez wszystkie państwa, równie rozwijające się, jak i rozwinięte. W 2016 roku w Polsce zaczęły pojawiać się inicjatywy związane z popularyzacją 17 globalnych celów. Taką inicjatywą  była pierwsza edycja Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. „Obraz filmowy niejednokrotnie przemawia bardziej niż np. broszury czy krótkie notki” – mówi Joanna Skałuba z Fundacji Res Severa, pomysłodawca Festiwalu – „Dlatego też uznaliśmy, że najlepszą formą przekazania informacji i poruszenia ważnych społecznie kwestii jest projekcja wybitnych filmów dokumentalnych związanych z tematyką wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i ochrony środowiska połączona przedstawieniem filmów różnych organizacji, podmiotów gospodarczych czy organizacji pozarządowych mówiących o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach”. Organizatorzy zamierzają podobnie jak w latach poprzednich pokazać, że kwestie społecznej odpowiedzialności można przedstawić w wyjątkowo wartościowy i na wysokim poziomie artystycznym sposób.

 

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Res Severa. Współorganizatorem Festiwalu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach realizowanego projektu pt. „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)”. Partnerem strategicznym jest firma doradcza El SPOCO.