Idealny kontakt z dziennikarzem

Prace nad usługą MediaContact.pl rozpoczęły się w sierpniu zeszłego roku. Dane zostały pozyskane na podstawie analizy treści kilkuset tysięcy publikacji i programów ukazujących się we wszystkich mediach od początku 2006 roku. Badane przekazy były klasyfikowane według tematów, które obecnie umożliwią precyzyjne dotarcie z informacją do dziennikarza rzeczywiście zainteresowanego jej treścią.

Wyjątkową wartością bazy MediaContact są dane o preferowanej przez dziennikarzy formie kontaktu, co niewątpliwie poprawi jakość relacji z mediami. W trakcie tworzenia bazy spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dziennikarzy. Nie spodziewaliśmy się, że tak wielu dziennikarzy uzupełni swój opis w bazie o najbardziej przyjazną dla nich formę pozyskiwania informacji wraz z danymi technicznymi typu: wielkość i format plików tekstowych oraz graficznych, najlepsza godzina nadsyłania informacji, czy specjalne wskazówki dla PR-owców – mówi Paweł Sanowski, Dyrektor Zarządzający Instytutu Monitorowania Mediów.

Wszystkie informacje o bazie MediaContact znajdują się na stronie www.mediacontact.pl