Bossowie polskiej gospodarki – marzec 2005

Aż 112 publikacji opisywało w marcu Piotra Nurowskiego. Najczęściej jednak przedstawiano go jako prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a nie jako prezesa Elektrimu i członka Zarządu PTC. Na drugie miejsce w marcowym rankingu awansował Krzysztof Żyndul, prezes Nafty Polskiej, a na trzecim znajduje się Igor Chałupec z PKN Orlen. Żyndul był zazwyczaj opisywany w kontekście wejścia Grupy Lotos na giełdę, a Chałupca wzmiankowano w artykułach na temat działalności PKN Orlen.

Najwięcej negatywnych przekazów medialnych ukazało się o Marku Józefiaku, prezesie TP SA. „Największe polskie firmy sięgają po profesjonalne narzędzia promocji oraz prowadzą otwartą i aktywną politykę medialną. Przykład liderów rankingu pokazuje, że systematycznie budują oni swój pozytywny wizerunek” – komentuje ranking IMM Marcin Kaszuba, wiceprezes PAIiIZ. „To chlubne wyjątki. Jaskółka jednak wiosny nie czyni. W moim przekonaniu znacząca większość polskich firm nie docenia wagi prowadzenia działań z zakresu public relations”. Większość badanych materiałów, bo aż 85% spośród 531 marcowych artykułów, miała neutralny wydźwięk; 12% stanowiły przekazy pozytywne, a 3% – negatywne. Dla wielu znawców rynku i mediów może to być zaskakujące – „Raport »Bossowie polskiej gospodarki« przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów zaskoczył mnie przede wszystkim nieznaczną ilością negatywnych informacji o szefach koncernów” – mówi Marcin Kaszuba. – „Dotychczasowe badania podkreślały, że ta grupa zawodowa nie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym. Trzy procent publikacji o negatywnym wydźwięku napawa optymizmem, iż negatywny trend może zostać przełamany”.

Instytut Monitorowania Mediów przygotował również podsumowanie I kwartału 2005, zawierające wypowiedzi szefów firm lub inne przekazy o nich opublikowane w prasie, radiu i telewizji. W ogólnym rankingu bossów pierwsze miejsce należy również do Piotra Nurowskiego z Elektrimu. Kolejne lokaty zajęli Igor Chałupec i Krzysztof Żyndul. W okresie styczeń – marzec 2005 najwięcej informacji o dyrektorach i prezesach firm analizowanych w raporcie opublikował dziennik Puls Biznesu – 189 publikacji.

Raport „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów opiera się na analizie publikacji pochodzących z prasy, radia i telewizji. Badanie przedstawia najczęściej pojawiających się w środkach masowego przekazu prezesów bądź dyrektorów największych firm w Polsce. Lista 50 szefów firm została przygotowana w oparciu o listę 500 największych przedsiębiorstw stworzoną przez Rzeczpospolitą w 2004 roku – zestawienie to znajduje się wraz z całym raportem „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” na stronie www.instytut.com.pl/raporty

Analiza obejmuje przekazy pochodzące z danego miesiąca kalendarzowego, opublikowane w tytułach prasowych, stacjach radiowych i telewizyjnych aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).