Bossowie polskiej gospodarki – maj 2006

O szefach największych firm w Polsce ukazało się w maju 2006 roku 461 materiałów prasowych, 47 – radiowych i 76 telewizyjnych. Najczęściej wymieniany w nich był Igor Chałupec, prezes PKN Orlen. Zgromadził on zdecydowanie największą liczbę przekazów – 135. Kolejne miejsca zajęli: Cezary Stypułkowski, ówczesny prezes PZU (58 przekazów) i Krzysztof Skóra, prezes KGHM (54 materiały).

O Igorze Chalupcu najczęściej pisano i mówiono w materiałach poświęconych strategii oraz inwestycjom PKN Orlen. Duża część przekazów to doniesienia o zakupie litewskiej rafinerii Możejki oraz konsekwencjach tej transakcji dla płockiej firmy. Nazwisko Cezarego Stypułkowskiego pojawiało się przede wszystkim w kontekście spekulacji na temat jego dymisji – dziennikarze podkreślali, że odwołania go ze stanowiska domagają się od premiera politycy PiS. Krzysztofa Skórę wymieniano natomiast najczęściej przy prezentacji tzw. „raportu otwarcia”, czyli przygotowanej przez obecne władze KGHM oceny dokonań poprzedniego zarządu spółki, podkreślającej przede wszystkim nadużycia, niegospodarność i działanie na szkodę KGHM.

Najwięcej prasowych cytatów i wzmianek o dyrektorach i prezesach firm analizowanych w raporcie pochodziło z Pulsu Biznesu – 54. Wśród stacji telewizyjnych pierwsze miejsce pod względem liczby przekazów zajęła TVN24 – 50, a wśród stacji radiowych – Radio PiN – 17. Środki masowego przekazu przytaczały nazwiska szefów firm lub powoływały się na ich wypowiedzi najczęściej wówczas, gdy prezentowały strategie kierowanych przez nich przedsiębiorstw. Najwięcej publikacji miało neutralny wydźwięk – 74%. 21% stanowiły przekazy pozytywne, a 5% – negatywne.

Raport „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów opiera się na analizie publikacji pochodzących z prasy, radia i telewizji. Badanie przedstawia najczęściej pojawiających się w środkach masowego przekazu prezesów bądź dyrektorów największych firm w Polsce. Lista szefów firm została przygotowana w oparciu o listę 500 największych przedsiębiorstw opublikowaną przez Rzeczpospolitą w kwietniu 2005 roku – zestawienie to znajduje się wraz z całym raportem „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” na stronie www.instytut.com.pl/raporty.

Analiza obejmuje przekazy pochodzące z danego miesiąca kalendarzowego, opublikowane w tytułach prasowych, stacjach radiowych i telewizyjnych aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl ).