Bossowie polskiej gospodarki – czerwiec 2005

W czerwcu 2005 roku odnotowano 532 materiały z prasy, radia i telewizji zawierające cytaty lub wzmianki o szefach firm. Najwięcej z nich było poświęconych Wiktorowi Błądkowi, prezesowi KGHM. Dzięki 95 publikacjom Błądek po raz kolejny został liderem zestawienia, wyprzedzając Pawła Olechnowicza z Grupy Lotos oraz Igora Chalupca z PKN Orlen (po 59 publikacji). Szef KGHM był najczęściej wymieniany w kontekście zmian w Zarządzie firmy (57 razy). Pawła Olechnowicza wzmiankowano zwykle w kontekście debiutu Grupy Lotos na GPW, a Igora Chałupca – w kontekście działalności PKN Orlen.

Inny układ w czołowej trójce przyniósł ranking szefów firm oparty na wskaźniku oceny – pierwsze miejsce zajął Igor Chalupec, drugie – Wiktor Błądek, a trzecie – Paweł Olechnowicz. Igor Chalupec zwyciężył również w rankingu bossów opartym na określeniu wskaźnika oceny i ekwiwalentu reklamowego; następne lokaty należą do: Marka Kossowskiego, prezesa PGNiG oraz Pawła Olechnowicza z Grupy Lotos. Najwięcej cytatów i wzmianek o dyrektorach i prezesach firm analizowanych w raporcie pochodziło z dziennika Puls Biznesu – 70. Zdecydowana większość publikacji miała neutralny wydźwięk – 89%. 6% stanowiły przekazy pozytywne, a 5% – negatywne.

Raport „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów opiera się na analizie publikacji pochodzących z prasy, radia i telewizji. Badanie przedstawia najczęściej pojawiających się w środkach masowego przekazu prezesów bądź dyrektorów największych firm w Polsce. Lista 50 szefów firm została przygotowana w oparciu o listę 500 największych przedsiębiorstw opublikowaną przez Rzeczpospolitą w kwietniu 2005 roku – zestawienie to znajduje się wraz z całym raportem „Bossowie polskiej gospodarki w mediach” na stronie www.instytut.com.pl/raporty

Analiza obejmuje przekazy pochodzące z danego miesiąca kalendarzowego, opublikowane w tytułach prasowych, stacjach radiowych i telewizyjnych aktualnie monitorowanych przez Instytut Monitorowania Mediów (lista jest dostępna na stronie www.instytut.com.pl).