INSTITUTE OF MEDIA MONITORING

Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o. sp.k.

Chmielna street 85/87, 00-805 Warszawa
tel. (+48 22) 378 37 50
fax (+48 22) 257 85 83
imm@imm.com.pl

Morning shifts

6:00 - 9:00
(Mon. – Fri.)
+48 22 378 37 50
dyzur@imm.com.pl

IMM registration data

NIP 525-21-51-907
REGON 016163669
Nr KRS 0000087624
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Initial capital: 144 000 zł 

Got questions? Contact with us! +48 22 378 37 50