Formularz zgłoszeniowy

Dołącz do bazy dziennikarzy i autorów MediaContact!

Imię i nazwisko *

Adres e-mail *

Stanowisko *

Telefon *

Nazwa medium

www

Facebook

Twitter

Instagram

Blog

 

 

Tematy

Użyj klawisza Ctrl, aby zaznaczyć kilka pozycji

 

 

Preferowana forma kontaktu

 

Plik tekstowy

.doc.rtf.pdf.odt.txt.html

 

Plik graficzny

.jpg.gif.tiff.pdf.png.cdr.eps

 

Maksymalna waga załączników

Preferowany czas otrzymywania

 

 

Wskazówki dla PR-owców

 

Telefoniczny follow up

nietak

 

Żądanie potwierdzenia otrzymania informacji

nietak

 

Informacje dodatkowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Monitorowania Mediów S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Dane będą przetwarzane w związku z funkcjonalnością strony internetowej imm.com.pl, z której zamierzasz skorzystać. Masz prawo do dostępu do danych, ich poprawiania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje o funkcjonalnościach Witryny i sposobie przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie Witryny oraz w Polityce Prywatności.