Zasady kontaktu z administratorem

1. Serwis www.imm.com.pl (dalej: „Serwis”) udostępnia możliwość nawiązania kontaktu z administratorem Serwisu (Instytut Monitorowania Mediów S.A.) poprzez kontaktowe adresy email i formularze zamieszczone w Serwisie. W przypadku, gdy ramach wysyłanej do Administratora wiadomości przekazywane są dane osobowe, Administrator informuje, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Monitorowania Mediów S.A. z siedzibą w Warszawie. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z wysłaną przez Państwa wiadomością do Administratora poprzez adres email lub formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
b) Przetwarzane są wyłącznie takie dane osobowe, które podadzą Państwo w wysłanej wiadomości. Wiadomości nie powinna zawierać danych osobowych, które nie są niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.
c) Państwa dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej w terminie 12 miesięcy od uznania, że Państwa sprawa została załatwiona, chyba że będą istnieć inne podstawy przetwarzania, np. obowiązek prawny Administratora lub przyszła umowa łącząca Państwa z Administratora. W każdej chwili mogą Państwo wnieść o usunięcie swoich danych zawartych w korespondencji prowadzonej z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości na adres imm@imm.com.pl.
d) Podstawą przetwarzania Państwa danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy z Administratorem w ramach usługi lub produktu, którym jesteście Państwo zainteresowani – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
e) Jeżeli w trakcie korespondencji ulegnie zmianie cel przetwarzania danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do powiadomienia Państwa o tym fakcie.
f) Przysługuje Państwu prawo do:
– uzyskania informacji na temat przetwarzania danych (prawo dostępu do danych), w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
– żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
– przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
– złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
g) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres imm@imm.com.pl.