Zwycięzcą październikowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów została, podobnie jak we wrześniu, Rzeczpospolita, cytowana przez inne media 1173 razy. Na drugim miejscu uplasował się Dziennik z wynikiem 905 powołań. Trzecia lokata należy do Gazety Wyborczej, na której publikacje inne media powoływały się 825 razy.

Najczęściej cytowaną publikacją we wrześniu był artykuł z Wprost „Polacy chcą nowych wyborów”.

  

Wykres 1. Najczęściej cytowane media

 

Tuż za podium znalazła się stacja TVN24, cytowana 688 razy. Zanotowała ona blisko dwukrotny wzrost liczby powołań i coraz szybciej zbliża się do królującej od dawna niepodzielnie „prasowej trójki”. Tak dobry wynik TVN24 spowodowały przeprowadzane na antenie stacji wywiady z politykami i ekspertami, często cytowane przez inne media. Oprócz TVN24, w zestawieniu obecne są jeszcze dwie stacje telewizyjne: TVN (199, 11. miejsce) i TVP Info (128, 13. miejsce). W październiku stacja RMF FM utrzymała pozycję lidera wśród stacji radiowych. Rozgłośnia była cytowana 325 razy (5.miejsce), najczęściej w kontekście polityki polskiej, popularnych rankingów i sondaży oraz informacji ze świata ekonomii, rynku i finansów, co dało jej przewagę nad kolejnym w zestawieniu Radiem ZET (285, 7. miejsce). Ósme i dziewiąte miejsce zajęły kolejno dwa tygodniki opinii – Wprost (275) oraz Newsweek (255). Jedyny w zestawieniu portal Onet.pl znalazł się na 10. lokacie, cytowany przez inne media 218 razy. Niemniej, należy zwrócić uwagę na znaczną przewagę portalu nad pozostałymi portalami. Kolejny w zestawieniu portal interia.pl był cytowany 54 razy.

Warto zwrócić uwagę na obecność jedynie dwóch tygodników opinii w październikowym rankingu. Najwyżej uplasował się Wprost cytowany 275 razy, który zgromadził prawie dwukrotnie większą liczbę powołań niż we wrześniu. Podobną liczbę powołań zebrał Newsweek, cytowany 255 razy. Mimo, że i w przypadku tego tygodnika, liczba powołań, choć nieznacznie, zwiększyła się, nie udało mu się utrzymać pozycji lidera wśród tygodników opinii. Polityka nie znalazła się w tym miesiącu wśród 15 najchętniej cytowanych mediów.

W zestawieniu znalazły się także dwa dzienniki biznesowo-ekonomiczne. Warto zauważyć, ponownie zwiększającą się przewagę Gazety Prawnej (180, 12. miejsce) nad Pulsem Biznesu (127, 14. miejsce). W pierwszej piętnastce kolejny miesiąc z rzędu nie znalazł się żaden tabloid, za to na ostatnim miejscu pojawił się w niej Nasz Dziennik (109). Powrót tego tytułu po długiej nieobecności do pierwszej piętnastki spowodowało dotarcie przez dziennikarzy gazety do materiałów na temat wytransferowania przez PKO z Polski nielegalnie 2 mld złotych, co inne media często przytaczały.

 Tabela 1. Najczęściej cytowane publikacje w październiku

W październiku wśród tematów powołań dominowały: niejasności wokół PZPN, sprawa docierającego do Polski kryzysu finansowego i sposobów radzenia sobie z nim, spór pomiędzy prezydentem RP a premierem dotyczący obecności na szczycie unijnym. Media opisywały również nowe okoliczności dotyczące śmierci ks. Popiełuszki, kontrowersje wokół procesu prywatyzacji polskich stoczni, przygotowania do Euro 2012, sprawę porwania polskiego inżyniera w Pakistanie, wejścia Polski do strefy euro, szczegóły dotyczące planowanej ekshumacji gen. Sikorskiego oraz podejrzenia dotyczące możliwości współpracy znanego naukowca A. Wolszczana ze Służbą Bezpieczeństwa PRL.

Od 1 do 31 października na potrzeby raportu Instytut Monitorowania Mediów przeanalizował 8017 przekazów mediowych (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych). Dziennikarze odnosili się do wiadomości podawanych na łamach innych mediów 8142 razy, (5290 razy w prasie, 1754 – w telewizji i 1098 – w radiu). Analiza obejmuje tylko te przekazy, które nie są przeglądami mediów.

 W każdym miesiącu Instytut Monitorowania Mediów analizuje wszystkie przekazy prasowe, telewizyjne i radiowe, których autorzy powołują się na doniesienia innych mediów. Badaniu poddawanych jest prawie 900 tytułów prasowych oraz wybrane programy telewizyjne i radiowe.

   

Instytut Monitorowania Mediów monitoruje blisko 900 tytułów prasowych, 84 stacje telewizyjne i radiowe oraz polskie zasoby Internetu. Instytut Monitorowania Mediów jest członkiem FIBEP – elitarnej organizacji zrzeszającej 91 firm monitorujących media z 41 krajów. Od 2002 r. IMM wspiera działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu.