Wydatki reklamowe w styczniu 2018

Wydatki reklamowe w podziale na branże

Według danych Instytutu Monitorowania Mediów w styczniu 2018 roku to branża farmaceutyczna przeznaczyła największy budżet na reklamę w mediach klasycznych – ponad połowę wszystkich wydatków reklamowych zmonitorowanych branży. Na drugim miejscu znalazła się branża handlowa (26 proc. wydatków), a na trzecim motoryzacyjna (10 proc.).

 

 

Branża

Farmaceutyczna

Handlowa

Motoryzacyjna

Finansowa

Telekomunikacyjna

Koszt

415,5 mln zł

213,3 mln zł

83,2 mln zł

63,6 mln zł

41 mln zł

 

Wydatki reklamowe w podziale na media

Standardowo w zestawieniu wydatków reklamowych w podziale na media największa część budżetu jest przeznaczana na reklamę telewizyjną. Wyjątek w styczniu stanowiła branża handlowa, w której ponad połowę kosztów reklamowych wykorzystano na promocję w radiu.

 

 

Farmacja: marki o największych wydatkach reklamowych

W rankingu marek z branży farmaceutycznej o największych wydatkach reklamowych widać wpływ okresu zimowego, który łączy się z większym zapotrzebowaniem organizmu na witaminy i minerały. W pierwszej piątce zestawienia znalazły się trzy marki proponujące takie właśnie produkty – w tym na pierwszym miejscu Molekin D3, który wydał na reklamę ponad 8 mln zł.

 

 

Farmacja: typy reklamowanych produktów

Wśród najczęściej reklamowanych kategorii produktowych z branży farmaceutycznej znajdują się preparaty na przeziębienie i grypę (11 proc.) i na kaszel (8 proc.) a także suplementy diety (7 proc.).

 

 

Handel: marki o największych wydatkach reklamowych

Marką z branży handlowej o największych wydatkach reklamowych był w styczniu Lidl, który przeznaczył na promocję w tv, radio i prasie ponad 35 mln zł. Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły sklepy z elektroniką – Media Expert i Euro RTV AGD.

 

 

Handel: typy reklamowanych produktów

W branży handlowej – podobnie jak w poprzednim miesiącu – największy budżet został wykorzystany na reklamę sklepów z elektroniką oraz sklepów dyskontowych. Na trzecim miejscu znalazła się reklama sklepów meblowych.

 

 

Motoryzacja: marki o największych wydatkach reklamowych

Wśród marek motoryzacyjnych, które przeznaczyły największe koszty na reklamę w telewizji, radiu i prasie, znalazły się: Toyota (niemal 8 mln zł), Volkswagen oraz Skoda.

 

 

Motoryzacja: typy reklamowanych produktów

Jeśli chodzi o wydatki reklamowe przeznaczane na konkretne produkty w branży motoryzacyjnej, nadal największe udziały mają samochody osobowe (80 proc.). W styczniu na kolejnych miejscach znalazły się samochody dostawcze, a także usługa sprzedaży samochodów.

 

 

Finanse: marki o największych wydatkach reklamowych

W styczniu największym reklamodawcą w branży finansowej był mBank, który zainwestował w promocję ponad 9 mln zł. W pierwszej trójce, ale ze znacznie mniejszymi wydatkami, znalazły się także Alior Bank i Provident.

 

 

Finanse: typy reklamowanych produktów

W styczniu branża finansowa w największym stopniu inwestowała w reklamy pożyczek gotówkowych (35 proc. wszystkich kategorii produktowych), ogólnych usług bankowych oraz kont osobistych.

 

 

Telekomunikacja: marki o największych wydatkach reklamowych

Plus to największy reklamodawca z branży telekomunikacyjnej w styczniu – z budżetem ponad 12 mln zł. Kolejne miejsca zajęły marki Orange i T-Mobile.

 

 

Telekomunikacja: typy reklamowanych produktów

Branża telekomunikacyjna w największym stopniu inwestowała w reklamy oferty łączonej (TV, internet, telefon) oraz oferty na abonament – obie usługi pochłonęły po 22 proc. wydatków.

 

 

 

Instytut Monitorowania Mediów wyraża zgodę na publikację raportu, wyników badań i dołączonych do nich materiałów graficznych pod warunkiem podania źródła („Instytut Monitorowania Mediów”) w artykule oraz przy każdej grafice.


Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam admonit IMM, obejmuje  okres 1-31 stycznia 2018 r. Badaniem objęte zostały reklamy opublikowane w prasie oraz wyemitowane w radio i telewizji. Wydatki prezentowane w raporcie podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.

Kontakt dla mediów: Magdalena Pawłowska, mpawlowska@imm.com.pl, tel. 22 378 37 50