Święta i postanowienia noworoczne. Wydatki reklamowe w grudniu 2017

Wydatki reklamowe w podziale na branże

W grudniu największy budżet na reklamę przeznaczyła branża handlowa – jej wydatki reklamowe stanowiły 43% wszystkich nakładów na reklamę w branżach zbadanych przez IMM i dzięki temu wyraźnie wysunęła się na prowadzenie w rankingu. Na drugim miejscu znalazła się branża farmaceutyczna, na trzecim – finansowa.

Branża

Handel

Farmacja

Finanse

Telekomunikacja

Motoryzacja

Wydatki

418,9 mln zł

328,4 mln zł

91,7 mln zł

82,7 mln zł

65,6 mln zł

 

Wydatki reklamowe w podziale na media

Wciąż każda ze zbadanych branży inwestuje najwięcej środków w reklamę telewizyjną, w branżach finansowej i telekomunikacyjnej było to ponad 80% budżetu reklamowego.

Handel: marki o największych wydatkach reklamowych

Łączne wydatki pięciu marek z branży handlowej o największych budżetach przeznaczonych na reklamę wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem, co jest związane z okresem przedświątecznych zakupów. Najwięcej zainwestował Media Expert (54,5 mln zł) oraz Lidl, a także Media Markt.

Handel: typy reklamowanych sklepów

W branży handlowej największy budżet został wykorzystany na reklamę sklepów z elektroniką oraz sklepów dyskontowych. Na trzecim miejscu znalazła się reklama hipermarketów.

Farmacja: marki o największych wydatkach reklamowych

W rankingu marek z branży farmaceutycznej o największych wydatkach reklamowych widać wpływ okresu związanego z postanowieniami noworocznymi – na pierwszym miejscu znalazł się Desmoxan z budżetem wynoszącym niemal 8 mln zł. Kolejne miejsca należą do marek Vicks oraz APAP.

Farmacja: typy reklamowanych produktów

Wśród najczęściej reklamowanych kategorii produktowych z branży farmaceutycznej wciąż utrzymują się trendy związane z okresem przeziębień. W pierwszej piątce znalazły się m.in. preparaty na przeziębienie i grypę, na kaszel oraz na katar.

Finanse: marki o największych wydatkach reklamowych

W grudniu największym reklamodawcą w branży finansowej była Visa, która zainwestowała w promocję niemal 8 mln zł. W pierwszej trójce, w której różnice nie były zbyt znaczne, znalazły się także mBank oraz Provident. Visa zawdzięcza pierwsze miejsce inwestycji w reklamy konkursu, w którym nagrodą jest wyjazd na Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Finanse: typy reklamowanych usług

W grudniu branża finansowa w największym stopniu inwestowała w reklamy pożyczek gotówkowych (37% wszystkich kategorii produktowych), ogólnych usług bankowych oraz kart płatniczych.

Telekomunikacja: marki o największych wydatkach reklamowych

Orange to największy reklamodawca z branży telekomunikacyjnej w grudniu – z budżetem ponad 29 mln zł. Kolejne miejsca zajęły marki Plus i T-Mobile.

Telekomunikacja: typy reklamowanych usług

Branża telekomunikacyjna w największym stopniu inwestowała w reklamy oferty na abonament, oferty na kartę, a także oferty dla firm.

Motoryzacja: marki o największych wydatkach reklamowych

Skoda utrzymuje pierwsze miejsce w zestawieniu marek o największych wydatkach na reklamę w mediach klasycznych. W grudniu na kolejnych miejscach znalazły się Volkswagen i Citroen.

Motoryzacja: typy reklamowanych produktów

W grudniu w branży motoryzacyjnej urosły wydatki na reklamę samochodów osobowych, które zajmują 79% wszystkich reklamowanych kategorii produktowych.

 

 

Instytut Monitorowania Mediów wyraża zgodę na publikację raportu, wyników badań i dołączonych do nich materiałów graficznych pod warunkiem podania źródła („Instytut Monitorowania Mediów”) w artykule oraz przy każdej grafice.

 
 

Raport został opracowany na podstawie danych z monitoringu reklam admonit IMM, obejmuje  okres 1-31 grudnia 2017 r. Badaniem objęte zostały reklamy opublikowane w prasie oraz wyemitowane w radio i telewizji. Wydatki prezentowane w raporcie podawane są według oficjalnych cenników netto poszczególnych mediów.

Kontakt dla mediów: Magdalena Pawłowska, mpawlowska@imm.com.pl, tel. 22 378 37 50