Społeczne działania IMM

W ostatnich miesiącach Instytut Monitorowania Mediów rozpoczął współpracę z trzema organizacjami społecznymi, zaangażowanymi w pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Są to: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja „Charytatywny Bal Dziennikarzy” oraz Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Dla ich potrzeb IMM będzie prowadzić monitoring mediów, dzięki czemu te trzy organizacje będą miały możliwość bieżącego śledzenia interesujących je informacji zamieszczonych w prasie, radiu i telewizji. Dostęp do wielu informacji umożliwi im nie tylko skuteczniejsze działania, ale i lepsze planowanie podejmowanych akcji. IMM wesprze także swoim patronatem inne działania podejmowane przez organizacje.

Współpraca IMM z nowymi partnerami społecznymi wpisuje się w dotychczasową strategię firmy prowadzenia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). „Projekt CSR jest przez nas kontynuowany, ponieważ miano odpowiedzialnej firmy jest dla nas zaszczytem i obowiązkiem” – mówi Paweł Sanowski, Dyrektor Zarządzający IMM. „I choć nasza firma jest niewielka, to działania podejmowane przez nas pozwalają nam stanąć w jednym rzędzie z międzynarodowymi koncernami i innymi dużymi przedsiębiorstwami. Razem mamy dużo większe szanse uczynienia z idei odpowiedzialnego biznesu obowiązującej w Polsce zasady działania firm” – dodaje Sanowski.

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (www.integracja.org) jest działającą od 1995 roku organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego. Jego misją jest propagowanie i urzeczywistnianie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Stowarzyszenie realizuje ideę integracji jako normalności we wszystkich dziedzinach życia społecznego osób niepełnosprawnych w Polsce oraz informuje społeczeństwo o potrzebach osób niepełnosprawnych. Podejmowane przez Stowarzyszenie inicjatywy skupiają się głównie na działalności informacyjnej i edukacyjnej, kształtującej świadome postawy obywatelskie niepełnosprawnych i prointegracyjne postawy całego społeczeństwa.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została założona we wrześniu 2003 roku, aby pomagać ludziom chorym i niepełnosprawnym. W tym celu Fundacja „Mimo Wszystko” prowadzi kilka projektów, m.in. objęła opieką 26 osób niepełnosprawnych umysłowo, prowadząc dla nich Warsztaty Terapii Artystycznej i organizuje Festiwal Piosenki Zaczarowanej „A na tym rynku w Krakowie”, którym biorą udział osoby niepełnosprawne.

Fundacja „Charytatywny Bal Dziennikarzy” została założona w 1998 roku przez dziennikarzy z różnych mediów. Wspomaga zarówno placówki opieki zdrowotnej, jak i instytucje opieki społecznej, domy dziecka i organizacje osób niepełnosprawnych, związane z opieką nad dziećmi. Przy okazji podejmowanych przez Fundację działań, takich jak coroczne Bale, pikniki, czy spektakle teatralne dotychczas udało się zebrać łącznie ok. 1 700 000 pln. Wśród placówek, którym udało się pomóc były m. in.: Klinika Onkologii oraz Klinika Niemowlęca Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, a także dziesiątki innych szpitali oraz organizacji. W tym roku Fundacja przygotowała inscenizację – projekt: Dobranocka „Kopciuszek” na podstawie utworu Jana Brzechwy.