Sąd oddalił wszelkie roszczenia SW Repropol przeciwko IMM

Stowarzyszenie Wydawców Repropol pozwało Instytut Monitorowania Mediów, po tym jak IMM przedstawił swoje stanowisko w zakresie intencji SW Repropol, Izby Wydawców Prasy, Spółki Repropol i Wydawnictwa JAR „e-prasa” a także zaprezentował powiązania personalne pomiędzy powyższymi podmiotami.

Spór pomiędzy SW Repropol a IMM został jednoznacznie rozstrzygnięty na korzyść Instytutu. Sąd w całości oddalił stawiane Instytutowi zarzuty.

W ustnym uzasadnieniu wyroku, Sąd wskazał, że IMM nie naruszył dóbr osobistych SW Repropol ponieważ wypowiedzi IMM dotyczące faktów były prawdziwe, a oceny adekwatne i rzeczowe. Sąd zwrócił uwagę, m. in. na to, że twierdzenia dotyczące powiązań personalnych pomiędzy SW Repropol, Izbą Wydawców Prasy, Spółką Repropol, Wydawnictwem JAR „e-prasa” co do zasady zostały potwierdzone przez powoda w zeznaniach.

Wyrok nie jest prawomocny.

O IMM:
Instytut Monitorowania Mediów to lider branży monitoringu mediów w Polsce. Od ponad dekady dostarcza klientom kompleksową usługę badania wizerunku w prasie, radiu, telewizji oraz w internecie
i w mediach społecznościowych. Rozwój potrzeb na rynku monitorowania mediów spowodował, że
od 2003 roku IMM uruchomił dziewiętnaście ośrodków lokalnych w największych miastach Polski, dzięki czemu stało się możliwe pozyskiwanie informacji z gazet regionalnych już w dniu ich wydania.
Od początku 2010 roku IMM oferuje możliwość zamówienia monitoringu mediów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). IMM publikuje szereg ogólnodostępnych raportów, w tym „Najbardziej Opiniotwórcze Media” – cykliczny ranking najczęściej cytowanych mediów, a także regularne badania polskiego dyskursu internetowego w ramach projektu Kompas Social Media.