Rzeczpospolita najbardziej opiniotwórczym medium maja

Prasa

W rankingu najczęściej cytowanych mediów pierwsze miejsce zajęła Rzeczpospolita. Na drugiej pozycji znalazła się Gazeta Wyborcza, na trzeciej – Dziennik Gazeta Prawna.

Wśród najczęściej cytowanych tygodników i dwutygodników pierwsze miejsce zajął Newsweek. Natomiast miesięcznikiem, na który najczęściej powoływały się inne media były Perspektywy.

Telewizja

W kategorii stacje telewizyjne, najczęściej powoływano się na informacje podawane na antenie TVN24.

Radio

Spośród rozgłośni radiowych najczęściej powoływano się na informacje podawane na antenie RMF FM.

Portale internetowe

Wśród najczęściej cytowanych portali na pierwszym miejscu sklasyfikowano onet.pl i SportoweFakty.pl.

Media ekonomiczne

Najczęściej przywoływanym medium ekonomicznym był Puls Biznesu. Najczęściej cytowanym portalem został money.pl, a telewizją – TVN 24 Biznes i Świat.

Media regionalne

Polska Dziennik Łódzki był w analizowanym czasie najczęściej cytowanym medium regionalnym.

Instytut Monitorowania Mediów wyraża zgodę na publikację raportu, wyników badań i dołączonych do nich materiałów graficznych pod warunkiem podania źródła ("Instytut Monitorowania Mediów”) w artykule oraz przy każdej grafice.

Badanie przeprowadzono na podstawie 3 993 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 do 31 maja 2014 r. Dziennikarze odnosili się do wiadomości z łamów innych mediów 4 012 razy (2760 razy w prasie, 652 w telewizji i 600 w radio).

Analiza obejmuje ponad 900 gazet i czasopism oraz stacje telewizyjne (TVP1, TVP2, TVPinfo, TVN, TVN24, TVN CNBC, TVN TURBO, POLSAT, Polsat News, TV BIZNES, TV4) i wybrane programy w rozgłośniach radiowych (PR1, PR3, PR4, Radio Dla Ciebie / RDC, Radio Maryja, Radio PiN, Radio RMF FM, Radio Zet, Radio TOK FM).

Badanie wykonano na podstawie materiałów z monitoringu prasy, radio i telewizji, w których pojawiały się nazwy mediów:

  • prasowych,
  • portali internetowych,
  • stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. 

UWAGA: Badanie nie obejmuje cytowań opublikowanych w internecie. Natomiast pod uwagę brane są cytowania mediów internetowych, jeśli pojawiły się one w prasie, radio bądź w telewizji.

Instytut Monitorowania Mediów prowadzi badanie nieprzerwanie od września 2003 r. Raport „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” dostarcza informacji na temat liczby cytatów z mediów ukazujących się w innych mediach, z wyłączeniem agencji informacyjnych i przedruków. Stała wysoka liczba cytowań to jeden z elementów mających wpływ na zwiększenie wiarygodności i opiniotwórczości danego medium. Raport „Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce” jest często wykorzystywany przez media, m.in. w opisach ich osiągnięć i sukcesów oraz w analizach czytelnictwa i sprzedaży.

Instytut Monitorowania Mediów monitoruje ponad 900 tytułów prasowych, niemal sto stacji radiowych i telewizyjnych oraz polskie zasoby Internetu wraz z social media.