Regulamin korzystania ze strony internetowej

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tego regulaminu.
 2. Użytkownik będzie stosował się do zasad korzystania z usługi Twitter, dostępnych pod adresem twitter.com/tos; zasad korzystania z usługi YouTube, dostępnych pod adresem youtube.com/t/terms; zasad korzystania z usługi Facebook, dostępnych pod adresem facebook.com/terms.php; zasad korzystania z usługi Instagram, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870; oraz zasad korzystania z usługi LinkedIn, dostępnych pod adresem linkedin.com/legal/user-agreement.
 3. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany do:
  • korzystania ze strony internetowej w sposób nienaruszający jej działania;
  • niewykonywania takich działań jak: wysyłanie lub zamieszczanie na Stronie internetowej niepożądanych informacji handlowych, działań o charakterze informatycznym lub innych działań zmierzających do wejścia w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  • korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • korzystania ze Strony internetowej zgodnie z regulaminami zewnętrznych sieci społecznościowych zintegrowanych z Instytutem Monitorowania Mediów, w szczególności serwisów Facebook, Twitter, Instagram czy YouTube;
  • niedokonywania modyfikacji informatycznych w Systemie;
  • niezamieszczania treści o charakterze obraźliwym, rasistowskim lub pornograficznym;
  • niekorzystania z usługi w sposób celowo lub nieumyślnie naruszający obowiązujące przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe, dobrą praktykę branżową, niniejszy Regulamin oraz prawa autorskie lub inne prawa stron trzecich;
  • niekorzystania z Usługi w celu transmitowania, ujawniania, prezentowania i/lub oferowania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek produktów lub usług związanych z branżami wysokiego ryzyka.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Biuletynu IMM korzystając ze swojego profilu na Facebooku.
 5. Więcej szczegółów dostępnych jest w Polityce ochrony danych osobowych IMM www.imm.com.pl/prywatnosc.
 6. Użytkownik ma prawo do cofnięcia autoryzacji profilu użytkownika na stronie (www.imm.com.pl) oraz na poszczególnych stronach ustawień prywatności i zabezpieczeń, takich jak Google (dostępnej pod adresem myaccount.google.com/permissions), Facebook (facebook.com/settings?tab=applications), Twitter (twtitter.com/settings/your_twitter_data) i LinkedIn (linkedin.com/psettings/privacy).