Polityka przegrywa z Instytutem Monitorowania Mediów

Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu sprawy w pierwszej instancji, oddalił w całości powództwo Spółdzielni Pracy „Polityka” przeciwko IMM o naruszenie praw autorskich. Wyrok nie jest prawomocny.

Jest to już drugi wyrok korzystny dla IMM – podobnym rozstrzygnięciem zakończyło się w 2008 roku postępowanie sądowe wytoczone przez dziennik Parkiet przeciwko Instytutowi Monitorowania Mediów. Wtedy również sąd w całości oddalił zarzuty Parkietu.

– Cieszę się z wygrania sprawy i czekam na uprawomocnienie się wyroku – mówi Paweł Sanowski, prezes Instytutu Monitorowania Mediów. – To była druga i obecnie ostatnia sprawa wytoczona nam przez wydawców. Mam nadzieję, że ten wyrok sądowy ostatecznie zakończy spory prawne dotyczące praw autorskich.

O IMM:
Instytut Monitorowania Mediów to lider branży monitoringu mediów w Polsce. Od ponad dekady dostarcza klientom kompleksową usługę badania wizerunku w prasie, radiu, telewizji oraz w internecie i w mediach społecznościowych. Od początku 2010 roku IMM oferuje możliwość zamówienia monitoringu mediów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). IMM publikuje szereg ogólnodostępnych raportów, w tym „Najbardziej Opiniotwórcze Media” – cykliczny ranking najczęściej cytowanych mediów, a także regularne badania polskiego dyskursu internetowego w ramach projektu Kompas Social Media.