Platforma informacyjna

Projekt platformy informacyjnej powstał w 2002 r. Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie najbardziej wymagających klientów. Pozwala na śledzenie wyników monitoringu prasy codziennie od godziny 4.00. Dane są dostępne po wprowadzeniu przez użytkownika loginu oraz hasła. Na platformie można aktywnie wyszukiwać wybrane hasła lub słowa (również przy zastosowaniu znaków logicznych „i” albo „lub”) w zasobach gromadzonych wg zamówionych zagadnień. Znajdują się tam wyniki monitoringu ze wszystkich mediów, czyli telewizji, radia, prasy oraz internetu. Wprowadzono odpowiednie narzędzia, pozwalające na przeglądanie całego archiwum lub informacji z danego dania, oczywiście według zadanego zapytania. Przykładowo, w przypadku prasy kryteriami wyboru mogą być: tytuł gazety, data publikacji, autor publikacji, częstotliwość ukazywania się gazety, typ gazety (np.: biznes, IT, prasa centralna, dom, moto+sport, prasa zagraniczna), rodzaj zasięgu (ogólnopolski, regionalny, zagraniczny).

Znalezione materiały są dostępne w formie przejrzystej tabeli. W opisie każdego przekazu standardowo znajdują się następujące parametry: nazwa gazety/stacji tv/rozgłośni radiowej/portalu internetowego, data, autor przekazu, temat (jednozdaniowe streszczenie treści przekazu). Dodatkowo, po zaznaczeniu odpowiednich opcji, opis może być uzupełniony o dane takie jak: strona w gazecie/godzina emisji, liczba stron artykułu/długość czasu emisji, powierzchnia artykułu (w cm2) oraz numer wydania.

Platforma daje również możliwość zapoznania się z informacjami ukazującymi się w prasie lokalnej już w dniu wydania gazety. Wiadomości te są wprowadzane sukcesywnie od godz. 6.00. Komplet informacji lokalnych, z danego dnia, jest dostępny o godz. 11.00.

Na platformie znajdują się także inne informacje przeznaczone dla jej użytkowników. Są to np.: kontakt do osoby prowadzącej czy pomoc, ułatwiająca sprawne korzystanie z narzędzi platformy. Docelowo, każdy użytkownik platformy (na podstawie wyszukanych przez siebie informacji) będzie mógł tworzyć zestawienia ilościowe oraz wykresy, które są niezbędne do oceny efektywności działań PR i prezentacji tych wyników.

Platforma informacyjna w całości została zaprojektowana i wykonana przez zespół informatyków Instytutu Monitorowania Mediów.