Orkiestra nieustająco medialna

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fenomen w skali świata. Mobilizacja tysięcy ludzi, którzy mobilizują jeszcze większe zastępy w szczytnym celu – media nie mogą patrzeć na to obojętnie. Instytut Monitorowania Mediów sprawdził, jak wygląda medialna popularność WOŚP w prasie i internecie w ostatnich kilku latach: to dziesiątki tysięcy publikacji i wielomilionowy ekwiwalent reklamowy.

Ponad 950 razy w prasie i około 11,4 tys. raz w internecie – tyle razy napisano o 21. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy między 1 a 14  stycznia 2013 roku. Finał miał miejsce w niedzielę 13 stycznia, więc czas na setki publikacji relacjonujących i podsumowujących zdarzenie jeszcze przyjdzie. Dla porównania, w styczniu zeszłego roku o Finale WOŚP napisano w internecie ponad 17,5 tys. razy i 1,7 tys. w prasie.

W latach 2010 – 2012 Orkiestra odnotowała niewielki spadek liczby publikacji w prasie, za to wzrost w Internecie. Najmniej publikacji prasowych było w roku 2012 – 5,3 tys. Najwięcej w 2010 – 6,4 tys. Najwyższy wynik dla internetu – z roku 2012 – wyniósł prawie 50, 5 tys. materiałów. To ponad 8 tys. publikacji więcej niż w 2010 roku.

Nie jest zaskoczeniem, że punktem kulminacyjnym internetowych publikacji i dyskusji o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest co roku styczeń. Jedynym odstępstwem od normy był lipiec 2010, gdy WOŚP zagrał wyjątkowo latem dla powodzian, a Jurek Owsiak rozpoczął dyskusję w mediach listem do prezesa TVP na temat misji telewizji publicznej.

Ekwiwalent reklamowy jest to wskaźnik wyrażony w złotówkach – obrazuje kwotę, jaką należałoby wydać na reklamę o tej samej powierzchni (w cm2) co artykuł poświęcony danemu zagadnieniu, w określonym typie prasy (koszt reklamy różni się w zależności od tytułu prasowego i jest wyliczany na podstawie cenników reklamowych poszczególnych gazet). Z analizy publikacji prasowych na temat WOŚP wynika, że już w 2010 roku artykułu na temat Orkiestry warte były więcej niż 50 mln zł, i wartość ta z roku na rok rośnie. Łącznie trzy ostatnie lata przyniosły Orkiestrze ekspozycję o wartości niemal 160 mln zł.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy generuje większe zainteresowanie mediów niż jej medialna twarz – Jurek Owsiak, oraz Przystanek Woodstock razem wzięte.     

Podobnie wyglądają proporcje publikacji na temat badanych zagadnień w internecie.

Instytut Monitorowania Mediów wyraża zgodę na publikację raportu, wyników badań i dołączonych do nich materiałów graficznych pod warunkiem podania źródła (Instytut Monitorowania Mediów) w artykule oraz oznaczenia źródła przy każdej grafice.

O badaniu:
Analizę ilościową wykonano na podstawie ponad 274 675 publikacji z prasy oraz internetu wraz z mediami społecznościowymi, w których pojawiły się informacje na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod uwagę brane były publikacje, które ukazały się między 1 stycznia 2010 a 14 stycznia 2013 roku.